Wij zijn dit schooljaar begonnen met 10 kinderen in groep 3 en 17 kinderen in groep 4

Maandag t/m vrijdag staat juf Marieke voor de klas.

Om de week hebben we ’s maandags om 9.00 uur muzikale vorming van juf Mariken, dit is altijd weer een feest.

Twee keer per week hebben we gymles van juf Sandra op dinsdagmiddag en op donderdagochtend.  Dit doen we in de sportzaal van de Bijenkorf.

Groep 3 werkt met Veilig Leren Lezen en we gebruiken hierbij het planbord. Hierop staan allerlei activiteiten en we leren hier zo zelfstandig mogelijk mee te werken. Na een gezamenlijke start gaan we hiermee aan het werk. Dit is zelfstandig aan de eigen tafel of op een ander werkplekje, maar het kan ook een taakje zijn die je samen doet. Ieder werkt op zijn niveau, op zijn manier. En we leren van en met elkaar.

    

Groep 4 heeft een eigen planbord waar het programma op staat. Hierbij wordt het steeds belangrijker om zelf goed na te denken over je eigen mogelijkheden: “heb ik hierbij instructie nodig van juf of kan ik het zelf proberen”. Door hier samen goed naar te kijken en gesprekjes te voeren (“waarom vond je het toch moeilijk om te beginnen?” , “hoe kun je dat oplossen?”) gaan we steeds meer naar gepersonaliseerd leren. We begeleiden waar het nodig is en laten los waar dat kan. Na de herfstvakantie beginnen we in groep 4 met een agenda op papier. Hier staan de taken voor die dag. Deze verschillen van inhoud, niveau en hoeveelheid.

We gebruiken verder Pluspunt voor rekenen, Taal in Beeld, Spelling in Beeld en Lezen in Beeld. Hierbij horen computerprogramma’s die we tijdens de lessen inzetten. Voor groep 3 is dit bijv. Zoem van Veilig Leren lezen.

 

We volgen de verhalen van Mik in Loreland, waarbij ze alle letters weer terug moet vinden die verdwenen zijn. En voor wereldoriëntatie maken we veel gebruik van het digibord, o.a. huisje boompje beestje, school tv, beeldbank, de dag van vandaag en nieuws uit de natuur. Maar we gaan ook op zoek naar “hoe is de weg van Texel naar oma in Almere?” of “Waar woont de koning?” Dit zijn veelal vragen vanuit de belevingswereld van de kinderen. Daarnaast gebruiken we dit jaar voor het eerst de methode Blink die de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek geïntegreerd aanbied. Waarbij een ontdekkende en onderzoekende houding wordt gevraagd van de kinderen.

Er wordt iedere dag gewerkt rond rekenen, taal, spelling en schrijven, maar er is zeker ruimte voor het leren zonder boek: “Hoe lang is het plein eigenlijk?” en  “Hoe maak je zelf appelmoes en hoe smaakt het?”

En daarbij horen woorden als trots zijn, durven en “leren door te doen, op je eigen manier”.

 

We zijn de eerste schoolweken veel bezig geweest met elkaar leren kennen, samen regels en afspraken op te stellen voor de groep en taakjes te verdelen. Belangrijk voor de rest van het jaar.

Groetjes van Pepijn, Roos, Senne, Stije, Rosalina, Iara, Rick, Storm, Bo, Nicolien, Sander, Tijmen, Tes, Jarno, Roosje, Bloeme, Youri, Daisy, Joelle, Sarah, Jayden, Pepijn, Amy, Max, Guus, Luka, Nikki en juf Marieke