De ouderwerkgroep

De ouderwerkgroep is een groep ouders die zich actief voor de school inzet. Zij vertegenwoordigt alle ouders op onze school en heeft een signalerende functie voor allerlei zaken die op school spelen. Dit betekent een twee- richtingsverkeer van ouders naar team en het team naar ouders.  De belangrijkste functie van de OWG is de ondersteuning van het team bij de organisatie van bijzondere activiteiten voor de kinderen op onze school. Veelal is een lid van de OWG betrokken bij de werkzaamheden, maar ook andere ouders worden actief betrokken bij activiteiten op school.

De Ouderwerkgroep bestaat uit ongeveer 8 leden. De OWG beheert de vrijwillige ouderbijdrage en helpt bij het organiseren van allerlei feesten en activiteiten, van Sinterklaas en schoolfeest tot het regelen van de koffie tijdens ouderavonden.

Eenmaal per jaar beleggen team, MR en de OWG een ouderavond. Rond die tijd zal de MR en OWG verantwoording afleggen voor hun werkzaamheden van het afgelopen jaar. Ook liggen de jaarrekeningen en de begroting van de OWG ter inzage. Daarnaast wordt er door de MR een jaarverslag gepresenteerd.

De OWG vergadert ongeveer 4 keer per jaar, tevens wordt er informatie uitgewisseld met het team en de Medezeggenschapsraad (MR) over de actuele gang van zaken op school. Ook deze vergaderingen zijn openbaar. U kunt er dus bij zitten, zonder dat u lid bent van de ouderwerkgroep. Locatie en tijd zullen worden gecommuniceerd via de nieuwsbrieven en of kalender op de website.

 

De samenstelling van de ouderwerkgroep:

Sharon van der Star en Jonna Beens

Aanspreekpersoon groep 1/2

Julia Schenk en Paulien Stol

Aanspreekpersoon groep 3/4

Remco Winder en Marieke van Liere

Aanspreekpersoon groep 5/6

Sanne Verheyen

Aanspreekpersoon groep 7/8  

Nynke Hovinga Penningmeester 

Nienke de Groot

Voorzitter