Groep 7/8 bestaat uit 20 kinderen en 2 juffen. Juf Nienke is er op Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Juf Floor is er op woensdag, dat is de ICT/ Icoachdag van juf Nienke . Juf Sandra is er op dinsdag en donderdag voor gym en juf Mariken geeft 1 keer per 14 dagen muziek.

 

De lessen worden volgens een vast lesrooster gegeven. Leerlingen hebben een agenda, waar het huiswerk en de dagtaken in geschreven worden. Huiswerk is er bijvoorbeeld voor Engels en Blink. Soms is er ook ander werk dat thuis gemaakt mag/moet worden: extra hulp, weektaak enz. Levo wordt in de eigen groep gegeven.

We besteden veel aandacht aan het vormen van een vreedzame groep door:

 

 

Lessen uit de  Vreedzame School lessen

Kanjerkring

Vergaderkring

Rots en Water tijdens gymlessen

Verantwoordelijkheid voor jezelf,  je werk, je omgeving en de spullen op school.

Omgang met computer, social media en internet

Uitleg en zelfstandig werken wisselen elkaar af. We gebruiken de computer/IPad voor o.a. Blink, Engels, taal, rekenen, spelling en Acadin.

 Er wordt veel samengewerkt. We leren met en van elkaar.

Om kinderen eigenaarschap te geven over hun werk, werken we met instructie op aanvraag. Dat betekent dat de kinderen meestal zelf mogen bepalen of ze de instructie voor een les willen volgen. Natuurlijk kan ook de leerkracht af en toe bepalen dat een leerling mee moet doen met de instructie, als een leerling iets nog niet zo goed beheerst.

Ook stellen de kinderen zichzelf doelen en houden ze op het doelenbord bij of ze de stof beheersen van de methodes.

Er wordt rekening gehouden met niveau verschillen. Zo geven we een gelaagde instructie en maken we gebruik van  eigen leerroutes, extra hulp bij spelling enz.

Er staan ook weer een aantal uitstapjes en themaweken op het programma: o.a. EcoMare , BoerenKlasse, Bibliotheekbezoek, Kinderboekenweek, een duurzaam eiland bouwen, Voorleeswedstrijd, Beverwedstrijd, KlassenLunch, Mediamasters, Bankbattle, slagbal, Eindthema, Afsluiting groep 8 en natuurlijk een schoolreisje.

Het is vooral voor de kinderen van groep 8 een spannend jaar, want zij maken na dit schooljaar de stap naar het voortgezet onderwijs.  In het laatste basisschooljaar jaar worden de laatste testen van het CITO leerlingvolgsysteem en de methode toetsen er nog bij gepakt en onder de loep genomen om tot een goed advies te komen. Maar ook gaan we kijken naar de motivatie. In april volgt dan nog de Cito-eindtoets. In januari zijn de adviesgesprekken en weten de meeste kinderen waar ze na de zomervakantie naar toe gaan.

We spreken ouders 3 keer per jaar tijdens een driehoeksgesprek met kind, leerkrachten en ouders. Deze gouden driehoek vinden we heel waardevol! Daarom adviseren we ouders goed op de hoogte te blijven van wat er op school gebeurt: Kijk met de kinderen mee in de agenda. De toetsen staan ook op in schoolsiteagenda. Aanmelden voor de nieuwsbrief is aanbevolen. Kijk samen naar het huiswerk, lees mee met het schoolmailverkeer van uw kind en kom een kijkje nemen in de klas tijdens kijkmomenenten (op inschrijving). Andersom vernemen we het ook graag van de ouders als er zich thuis dingen afspelen waar we op school van op de hoogte moeten zijn.

Dit was voor nu een kort overzicht van wat er dit schooljaar nog te gebeuren staat. U leest het: het wordt een actief en leerzaam jaar. We houden jullie graag op de hoogte door af en toe op deze plek iets nieuws te schrijven over het reilen en zeilen in onze groep. Tot de volgende keer!