Onze groep bestaat uit 21 kinderen, 11 kinderen in groep 5 en 10 kinderen in groep 6. De juffen Corna en Harriet zijn er allebei 5 dagen, juf Corna is er voor extra ondersteuning.

Op dinsdag en donderdag is er gym van juf Sandra.

Een keer per 2 weken is er op maandag muziekles van juf Mariken.

We werken volgens een vast lesrooster, zodat iedereen weet wat er dagelijks op het programma staat. De kinderen maken gebruik van 'de agenda', waarop zij verschillende activiteiten leren plannen. Op een doelenmuur in de klas zien de kinderen aan welke leerstof er een periode gewerkt wordt met rekenen en spelling. Ook kunnen ze op de muur aangeven of ze de leerstof al beheersen. Er is afwisseling in momenten van instructie, zelfstandig werken, samenwerken en we maken gebruik van coöperatieve werkvormen. Er wordt gedifferentieerd gewerkt, d.w.z. het aanbod en de instructie wordt afgestemd op het niveau van het kind.

Er zijn regelmatig gesprekjes tussen het kind en de leerkracht over de ontwikkeling op school. Ook zijn er 3 keer per jaar gesprekken tussen het kind, de ouders en de leerkracht, waarvan 2 keer n.a.v. het portfolio.

Volgend schooljaar is er weer IMV.  Dan komen er iedere week  muziekdocenten van Artex om les te geven op djembe, tinwhistle en trompet. Thuis mogen de kinderen er verder mee oefenen. Halverwege de periode wordt er gewisseld van instrument.

Speciale activiteiten die dit schooljaar gepland staan, zijn:

  • Kinderboekenweek
  • Circulatievolleybal toernooi
  • Mediawijsheid (ism de bibliotheek)
  • 'Ik eet het beter'
  • podium op 27 september
  • presentaties van Blink
  • Koningsspelen
  • Schoolreis
  • Eco Mare bezoeken

In groep 5/6 is een ontdekhoek. Hier is iedere week iets nieuws te doen of te ontdekken.

De kinderen in groep 6 werken aan hun typevaardigheid met het programma Typeworld. We gaan er voor dat alle 7 kinderen aan het einde van het schooljaar hun typediploma hebben gehaald!

De kinderen kunnen thuis inloggen op zuluconnect.net. Ze loggen dan in op een computer of tablet met hun persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Op deze manier kan er op afstand (samen) gewerkt worden aan een document en gebruik gemaakt worden van Google mail.

Voor wereldoriëntatie maken we gebruik van het programma 'Blink geïntegreerd'. Na de onderzoekslessen van een thema, doen de kinderen zelf een verdiepend onderzoek over dat onderwerp.