Schooltijden en vakanties

Onze schooltijden zien er als volgt uit.

Groepen

Maandag

Dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

gr 1 t/m 8  

 8.30 - 14.30  

 8.30 - 14.30  

 8.30 - 12.30  

 8.30 - 14.30   

 8.30 - 12.30 

 

Vakanties 2019-2020

Herfstvakantie

12 oktober  t/m 16 oktober 2020

Kerstvakantie          

21 december 2020 t/m 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie  

22 februari  t/m 26 februari 2021

Paasvakantie          

2 april  t/m 5 april 2021

Koningsdag             

valt in de meivakantie

Meivakantie             

26 april  t/m 7 mei 2021

bevrijdingsdag        

valt in de meivakantie

Hemelvaart              

13 mei  t/m 14 mei 2021

Pinksteren               

24 mei 2021

Zomervakantie        

10 juli  t/m 22 augustus 2021

 

Studiedagen

Woensdag 9 september 2020

Maandag 19 oktober 2020

Woensdag 10 februari 2021

Donderdagmiddag 3 juni 2021

Woensdag 16 juni 2021 

Gedruende het schooljaar kan er gezien de marge uren nog een of twee studie ( mid)dagen gepland worden.