Schoolmaatschappelijk werk 

Met de meeste kinderen/jongeren gaat het gelukkig goed. Het is normaal dat je je zorgen maakt om je kind. Misschien heb jij wel extra zorgen omdat individuele factoren van een kind soms hun ontwikkeling in de weg staan. Weet dan dat je er als ouder niet alleen voor staat. Heb je meer vragen? Vraag het aan de schoolmaatschappelijk werker.

Het schoolmaatschappelijk werk is een gespecialiseerde vorm van maatschappelijk werk en is een laagdrempelige en goed bereikbare voorziening binnen het onderwijs. De schoolmaatschappelijk werker en is een verlengstuk van het Sociaal Team Texel en is een onmisbare schakel tussen ouders, kind, onderwijs en de jeugdhulp. Toegenomen kennis maakt dat deze nu eerder onderkend en behandeld kunnen worden. Deze behoefte aan zorg vraagt meer van de scholen. De schoolmaatschappelijk werker kan hier uitkomst bieden. Naast het bieden van hulp kan hij de verbinding (toeleiding) realiseren tussen de basiszorg in de school en (gespecialiseerde) zorg buiten de school. Toeleiding naar de jeugdhulp is zowel ondersteunend voor de school als voor ouders en kinderen.

U kunt altijd aan de leerkracht, intern begeleider of de schooldirecteur vragen waar of wanneer de schoolmaatschappelijk werker aanwezig is.

Of wilt u rechtstreeks contact met een van de schoolmaatschappelijk werkers uit het Sociaal Team, dan kunt u een van de volgende medewerkers benaderen:

  • Cecil van Tiel : 06 - 82 06 02 22 (Schoolmaatschappelijk werker basisscholen)
  • Vervanger : 06 – 83 59 34 35 (Schoolmaatschappelijk werker OSG)
  • Marieke Wuis : 06 – 83 58 60 87 (Schoolmaatschappelijk werker BSO/KDV)

Op iedere school zijn inloopochtenden gepland.

Voor De Vliekotter zijn dit de onderstaande data van 08.30 - 11.30 uur:

Maandag 14 oktober

Woensdag 20 november

Woensdag 22 januari

Maandag 24 februari

Maandag 9 maart

Maandag 20 april

Maandag 11 mei

Woensdag 10 juni