Waar staat de school voor?

De Vliekotter is een samenwerkingsschool waar kinderen en leerkrachten de ruimte krijgen om naast de basisvaardigheden, de benodigde vaardigheden voor de 21 st eeuw te kunnen ontwikkelen, nl. :

Samenwerken, kennisconstructie, probleemoplossend denken, gebruik van ICT bij het leren, zelfregulerend vermogen/planmatig werken, mondelinge en schriftelijke communicatie, ondernemerschap, een initiatiefrijke houding , creatief denken en een onderzoekende houding.  

 

Hoe doen we dat?

 

A. Omgaan met levensbeschouwing

Als samenwerkingsschool hechten we waarde aan het elkaar ontmoeten en het uitwisselen van meningen, gedachten en ideeën.

We gebruiken hiervoor de methode Trefwoord die kinderen samen betekenissen laat ontdekken en leert praten over hoe zij in het leven staan. In een rijke leeromgeving met aandacht voor filosoferen, omgaan met elkaar en de wereld om hen heen.

 

B.  Het geven van onderwijs

Onze ambitie is een kwalitatief goede dorpsschool te zijn waarin samenwerkend leren een belangrijke rol speelt. Dit betekent: Onderwijs naar behoefte en belevingswereld; gebruik van kwaliteiten; leervaardigheden; ervaringen opdoen; modern onderwijs, gericht op de toekomst met aandacht voor:

 • Zelfontplooiing
 • Oplossingsgerichtheid
 • ICT
 • Presenteren
 • Creativiteit
 • Samen verantwoordelijk zijn
 • Samenwerken
 • Eigenaarschap
 • Ouderbetrokkenheid
 • Positief kritische houding
 • Engels in groep 1 t/m 8
 • Wetenschap, natuur en techniek.

 

C. Onze uitgangspunten zijn de kernwaarden:

 

1.Vertrouwen is onmisbaar.  Op De Vliekotter werken we aan een brede basis van zelfvertrouwen. We laten de kinderen succeservaringen opdoen. We geven ze het vertrouwen dat ze ‘t zelf kunnen. We streven naar een klimaat van wederzijds vertrouwen tussen kinderen, leerkrachten en ouders .

 

2.Zelfstandigheid: Zelfstandig leren vinden wij belangrijk. Wij zorgen voor een doorgaande lijn binnen de school.  Daarvoor hebben de kinderen wel vaardigheden nodig:

 • Zonder hulp van de leerkracht een taak kunnen uitvoeren
 • Omgaan met uitgestelde aandacht
 • Kunnen samenwerken
 • Probleemoplossend kunnen werken
 • Eigen verantwoordelijkheid dragen

 

3.Betrokkenheid: We zien graag een hoge mate van betrokkenheid bij de kinderen. Dit bereiken wij door het lesaanbod betekenisvol te maken en door middel van veel interactie in de groep. Kinderen zijn verantwoordelijk voor hun werk, maar ook voor de sfeer in de groep. Wij zijn samen verantwoordelijk voor alle kinderen op school, we leren van en met elkaar. Een school ben je niet alleen, een school ben je samen. Samen met leerkrachten kinderen én ouders.

 

4.Gelijkwaardigheid :  Samen willen wij een plek creëren waar de ontwikkelingskansen van elk kind centraal staan. We behandelen elkaar met respect en “je mag zijn wie je bent” . Ieder kind mag zijn eigen talent ontdekken en ontwikkelen.  Wij willen dat onze kinderen kunnen en willen werken in een goede sfeer en met begrip voor elkaars mogelijkheden.