Medezeggenschapsraad schooljaar 2018-2019

Ongeveer eens in de zes weken komt de MR bij elkaar om te vergaderen over het reilen en zeilen van de school. Meestal zijn we anderhalf uur samen. We praten over onderwerpen zoals het onderwijskundig jaarplan, de klassenverdeling, het vakantierooster en lesuren, de lesmethodes, ondersteuning en veiligheid en onze toekomstplannen.  Kort samengevat bespreken we alles wat van belang is voor het hebben en houden van een goede school voor onze kinderen.

 

Soms geven we ons advies over bepaalde onderwerpen en dit wordt dan meegenomen bij de te nemen beslissing. Bij andere zaken, zoals wat er in de schoolgids staat of hoeveel er voor de ouderbijdrage gevraagd mag worden, moet de MR akkoord geven.

 

De MR bestaat op dit moment uit 4 leden. De ouders worden vertegenwoordigd door Henk Pennings en Monica Knol. De leerkrachten worden vertegenwoordigd door  Marieke Rutgers en Harriet Tax. Helga Roersma, de schoolleider, is ook bij de vergadering aanwezig om mededelingen te doen en vragen te beantwoorden.

 

Lijkt het u leuk om eens mee te praten en denken over de organisatie van onze school? Kom dan een keertje langs bij een van onze vergaderingen. Misschien is de MR wel iets voor u in de toekomst!

 

Vergaderdata schooljaar 2019-2020:

 

  3 september start samen met OWG

29 oktober 2019

 7 januari 2020 start samen met OWG

 3 maart 2020

12 mei 2020

16 juni 2020