Medezeggenschapsraad schooljaar 2017-2018

Ongeveer eens in de zes weken komt de MR bij elkaar om te vergaderen over het reilen en zeilen van de school. Meestal zijn we anderhalf uur samen. We praten over onderwerpen zoals het onderwijskundig jaarplan, de klassenverdeling, het vakantierooster en lesuren, de lesmethodes, ondersteuning en veiligheid en onze toekomstplannen.  Kort samengevat bespreken we alles wat van belang is voor het hebben en houden van een goede school voor onze kinderen.

Soms geven we ons advies over bepaalde onderwerpen en dit wordt dan meegenomen bij de te nemen beslissing. Bij andere zaken, zoals wat er in de schoolgids staat of hoeveel er voor de ouderbijdrage gevraagd mag worden, moet de MR akkoord geven.

De MR bestaat op dit moment uit 4 leden. De ouders worden vertegenwoordigd door Henk Pennings en Monica Knol. De leerkrachten worden vertegenwoordigd door  Marieke Rutgers en Harriet Tax. Helga Roersma, de schoolleider,  is ook bij de vergadering aanwezig om mededelingen te doen en vragen te beantwoorden.

Lijkt het u leuk om eens mee te praten en denken over de organisatie van onze school? Kom dan een keertje langs bij een van onze vergaderingen. Misschien is de MR wel iets voor u in de toekomst!

Vergaderdata schooljaar 2017-2018

26 september , 7 november , 10 januari, 6 maart, 15 mei en 3 juli. We starten iedere bijeenkomst op 19.00 uur.

Deze data zijn tevens te vinden op de kalender via de website van de school.

 

MR berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *