Beste ouders/verzorgers,

morgen begint groep 1/2 met gymmen in de Bijenkorf. Als de kinderen een fiets mee hebben, zou deze dan op school kunnen worden neergezet? Dit maakt het teruglopen twee-aan-twee makkelijker. Voorlopig wordt er nog niet gegymd op de vrijdag, daar starten we na de herfstvakantie mee.