De Grote Rekendag

Woensdag 28 maart doen wij weer met alle groepen mee met de Grote Rekendag: “De school als pakhuis”.

De kinderen verkennen tijdens de Grote Rekendag de ruimte door kritisch na te gaan wat er op school allemaal te vinden is en welke ruimte deze spullen innemen. Ze zijn daarbij vooral bezig met meet- en meetkundeactiviteiten.

In groep ½ ligt de nadruk op inventariseren en opruimen van materiaal.

In groep ¾ staan inventariseren, handig stapelen en tellen centraal.

In groep ⅚ gaat het over inpakken, stapelen, gewicht en volume bepalen.

In groep ⅞ staan verhuisdozen van verschillende grootte centraal.

De kinderen bedenken onderzoeksvragen met een reken-wiskundig aspect over deze verhuisdozen.

We hebben dus verhuisdozen nodig! Mogen we ze van u lenen? Graag!