Nieuwsbrief vrijdag 12 januari 2018

Gelukkig nieuwjaar

Maandag hebben we elkaar een goed , gelukkig en gezond nieuw jaar toegewenst.

Leuk om ouders en kinderen weer te zien en samen een oliebolletje en of een kopje koffie/thee te drinken!

Welkom

Anna, Travis en Don zijn vier jaar geworden en zitten nu ook alle dagen ‘s morgens in de grote kring met groep 1/2.  We heten jullie van harte welkom en wensen jullie een fijne tijd bij ons op school!

Kijkje in de klas

Heeft u altijd al eens een kijkje in de klas willen nemen wanneer uw kind op school is? Volgende week krijgt u de kans!  De inschrijflijsten hangen bij de klasdeuren, we hopen dat er voor u een moment te vinden is, dat mag ook gerust in een andere klas. We kijken uit naar uw bezoekje.

Cito weken
Vanaf maandag 22 januari worden er vanaf groep 3 cito-toetsen gemaakt. Om te kijken hoe ieder kind het op school doet, maakt hij/zij in januari en juni een toets.  

Er zijn methodegebonden- en methodeonafhankelijke toetsen.

Methodegebonden toetsen sluiten aan op de lesmaterialen en -methoden die de leerkracht in de klas gebruikt. Methodeonafhankelijke toetsen, de cito toetsen, zijn landelijke toetsen die de algemene kennis en vaardigheden van ieder kind testen.   Voor elk leergebied is er een toets: taal, rekenen en lezen.

Vreedzame school Blok 3: we hebben oor voor elkaar   

                                                             

 

 

 

 

We zijn weer met een nieuw blok gestart na de vakantie. In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen gaan over communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen of óver elkaar’. De kinderen leren wat goed en slecht luisteren is en ze leren zich in een ander te verplaatsen. Het is belangrijk om goed naar elkaar te luisteren en duidelijk te zeggen wat je bedoelt. Dit voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan.

We bespreken met de kinderen dat we soms anders tegen dezelfde dingen aan kijken, omdat we verschillende ervaringen en gevoelens hebben en omdat we uit verschillende gezinnen komen. Op deze manier leren we de kinderen met verschillende gezichtspunten en meningsverschillen om te gaan.

Levolessen

De komende weken komen de volgende thema’s tijdens de lessen levensbeschouwelijk onderwijs aan bod.

Week 2 t/m 4: Contact

Inhoud: Over contact tussen mensen; meer mens worden in de ontmoeting met de ander.

Week 5 t/m 8: Je krijgt wat je verdient

Inhoud: Je krijgt wat je verdient, maar verdien je ook wat je krijgt? Over gelijke en ongelijke behandeling, over beloning en straf. Over een kans verdienen voor een nieuwe start.

Een opgestoken duim, een ‘goed zo!’  een schouderklopje : het is altijd leuk als je beloond wordt voor je inspanning. En tegelijk is ‘verdienen’ een thema waar we ons soms heel druk om maken. Een thema dat veel vragen oproept.

In dit thema ontdekken de kinderen dat het leven soms iets ingewikkelder in elkaar zit dan ‘Eigen schuld, dikke bult!’ Omdat niet iedere ‘dikke bult’ die iemand valt, ook altijd zijn ‘eigen schuld’ is. En dat dat ene kind in de groep soms net iets meer aandacht en zorg krijgt dan de rest omdat het dat nodig heeft.

Thema’s

Aan het begin van het schooljaar hebben wij voorgesteld dat het leuk en leerzaam kan zijn wanneer ouders of andere betrokkenen hun expertise/kennis/hulp op een bepaald gebied in kunnen zetten. Daarvoor is het voor u belangrijk welke thema’s er aan bod komen de aankomende tijd.

Tot de voorjaarsvakantie :

“Kunst” in groep 1/2

“Op wereld reis: woestijn, jungle en noordpool, maar ook op avontuur in eigen dorp”  in groep 3/4

“Stadsontwikkeling” in  groep 5/6

“Reizen”en “bedrijfsvoering” in  groep 7/8

Na de voorjaarsvakantie:

“Gezondheid” en alles wat daar mee te maken heeft in alle groepen

“Wonderlijke uitvindingen” in groep 5/6 ( exacte inhoud vlak voor de vakantie bekend)

“Stem op mijn partij” in groep 7/8 ( exacte inhoud vlak voor de vakantie bekend)

Hebt u een idee? Begint het te borrelen? We horen het graag!

Hartelijke groet, team Vliekotter

 

Belangrijke data

week 15 jan  Kijkje in de klas
22 jan t/m 2 feb           Cito toetsen
dinsdag 30 jan  14.00 uur podium groep 3/4
vrijdag 9 feb  Portfolio map mee
12 feb t/m 15 feb  Portfolio gesprekken
vrijdag 23 feb  gr 1 t/m 4 12.30

 gr 5 t/m 8 14.30 voorjaarsvakantie