Opening Kinderboekenweek

Het was vanmorgen best spannend de school binnen komen, want het halletje was helemaal donker gemaakt. Er stond een kookpotje te “pruttelen” en er gloeide in een hoek een gekleurde bol. Toen alle kinderen er waren hebben we de Kinderboekenweek traditioneel geopend met het lied van Kinderen voor Kinderen, dit keer “Gruwelijk eng”.  Enkele dansers uit groep 7/8 deden de dans op het podium. Alle groepen kregen daarna een mooi boek cadeau om voor te lezen in de klas.

Komende week gaan we in alle groepen met het thema aan de slag. Vrijdag de 13e sluiten we om klokslag 12.00 uur het thema af met een “griezelige tocht” door de school. U bent van harte uitgenodigd. ( Als u durft…….)

Startgesprekken

Alle kinderen zijn uitgenodigd voor het startgesprek samen met u als ouders en hun eigen leerkracht. We hopen dat alle partijen het gesprek als een prettig en zinvol zullen ervaren.

Studiedag 4 oktober

We kijken terug op een geslaagde studiedag, na enkele presentaties over alle ontwikkelingen in aanloop naar het nieuwe onderwijscentrum in Den Burg hebben alle scholen gebrainstormd over samenwerkingsmogelijkheden op ruimtelijk gebied binnen het OCT.

De workshoprondes leverden aanvullingen op voor het programma van eisen, dat de nog te kiezen architect nodig heeft.

Voorstelrondje door de Identiteitscommissie (IC)

-Mijn naam is Jasja Verberg moeder van Ties List uit groep 8.Vanaf het moment dat de 2 scholen , De Akker en De Jacob Daalder School  samen gingen ben ik erbij betrokken geweest. Hoe mooi zou het zijn om 1 school te hebben in Oosterend voor iedereen. Met deze insteek en het behoud van een school in Oosterend zijn we aan de slag gegaan. Om zo goed mogelijk beide identiteiten te waarborgen, zijn we als commissie steeds met elkaar in gesprek gegaan. In het begin was het vooral wat aftasten, eigenlijk bleek al snel dat we heel veel dezelfde raakvlakken hadden en dezelfde normen en waarden in onze samenleving.  Met een kritische blik vanuit mijn taak als lid van de identiteitscommissie , kan ik nu wel stellen dat ik alle vertrouwen in de samenwerkingsschool de Vliekotter heb.  Mocht er iemand zijn met op of aanmerkingen, dan gaan wij graag in gesprek met u.

-Ik ben Elise Duinker,  getrouwd met Johan.  Onze kinderen zitten in groep 1, groep 4 en groep 6. Ik vind het belangrijk mee te denken over de identiteit van de school.

-Wij zijn Harriet Tax en Nienke Mahieu en wij zitten namens het team in de identiteitscommissie. Wij vinden het belangrijk dat we als school normen en waarden zoals respect voor elkaar hebben, voor elkaar en de wereld om ons heen zorgen en het je verantwoordelijk voelen voor elkaar uitdragen naar de kinderen. Bij Nienke komen deze normen en waarden voort uit een christelijke geloofsovertuiging, bij Harriet vanuit een humanistische overtuiging. Wat wij het mooie in onze samenwerkingsschool vinden, is dat we als team allemaal, unaniem, kiezen voor dezelfde normen en waarden die we belangrijk vinden, wat onze achtergrond ook is. Onze rol in de identiteitscommissie is vaak het uitleggen van de al dan niet christelijke activiteiten/verhalen die we in de klas doen of vertellen en in welke situatie iets besproken is als ouders hiernaar vragen.

Voorstelrondje door de Ouderwerkgroep (OWG)

-Ik ben Marieke van Liere, getrouwd met Pascal en moeder van Anniek (2e klas OSG), Corné  (groep 7) en Eline (groep 4). Ik ben OWG lid omdat ik graag betrokken ben bij het reilen en zeilen van de school. Het is leuk om feesten en partijen van ‘binnenuit’ mee te maken en zo een bijdrage te kunnen leveren aan een fijne schooltijd voor onze kinderen. Bovendien hebben we een leuk team waarin we de taken goed kunnen verdelen, zodat je ook niet élke activiteit aan de gang hoeft. Al met al is het zeker de moeite waard om OWG lid te zijn!

-Mijn naam is Remco Winder in tegenstelling tot wat er in het blauwe boekje staat. Mijn vrouw Nynke en ik hebben twee dochters, Iris en Tessa. Iris zit in groep 4 en Tessa gaat volgend jaar naar groep 1. Ik zit in de ouder werk groep, omdat het me erg leuk leek (is ook gebleken) om meer betrokken te zijn bij school. Naast de OWG regel ik ook de verhuur van de twee partytenten van school.

-Ik ben Anika Stark- Tijsen, getrouwd met Rinco.  De moeder van Femke, Marieke en Jeske.  Op De Akker ben ik bij het HOT (hulp ouder team) gekomen. Het leek mij leuk om te helpen met de feestdagen en zo. Daar heb ik het voorstel gekregen om de financiën bij te houden. De penningmeester van toen stopte, ik wilde het wel proberen met hulp van Heike. Sinds dien doe ik dit nog steeds.

-Ik ben Sanne en ik ben 52 jaar. Onze dochter Monika zit in groep 5 bij juf Harriet . Ik heb ook nog twee zoons van 20 en 23 jaar, zij studeren in Delft. Wij wonen nu ruim twee jaar op Texel en genieten daar elke dag van. Ik zit in de OWG omdat ik het belangrijk vind dat ouders en leerkrachten bij elkaar betrokken zijn en elkaar helpen daar waar nodig is.

Voorstelrondje door de medezeggenschapsraad (MR)

-Ik ben Monica Knol, moeder van Rick (5) groep 2 en bonusmoeder van Lucas (15) en Donna (13) beide op de OSG.  Ik woon samen met Wim de Smidt.  4 ochtenden per week werk ik bij Govers bv in Den Helder.  Daar doe ik allerhande zaken als telefoon, mail, artikelen aanmaken, voortgang orders leveranciers in de gaten houden en zo nog meer. En op de vrijdagochtend mag ik spelletjes doen met groep 1/2. Ik ben gevraagd voor de MR en ik vind het interessant. En hierdoor ben ik betrokken bij school. 

-Mijn naam is Harriet Tax en ik ben sinds begin van dit schooljaar bij de MR gekomen als personeelslid. Ik zie lidmaatschap van de MR als kans om vanuit een ‘andere hoek’ bij school betrokken te zijn. Het is goed dat er een MR is, om bestuursbesluiten te beoordelen en te adviseren bij onderwerpen die betrekking hebben op de kwaliteit van het onderwijs. Ook met de nieuwe ontwikkelingen op Texel, het krimpende leerlingenaantal en de bouw van het OKC, zal er voor de MR een rol zijn weggelegd. Als MR  van een school in een van de buitendorpen is het belangrijk om mee te denken en mee te praten.

Belangrijke data

Start Kinderboekenweek                   vrijdag 6 oktober 8.30 uur

Startgesprekken                                week 9 oktober

Afsluiting Kinderboekenweek           vrijdag 13 oktober 12.00 uur

Podium groep 1/2                             dinsdag 17 oktober 14.00 uur

Scholierenveldloop  Den Burg           woensdag 8 oktober 15.15 uur

OWG vergadert                                 woensdag 18 oktober 19.30 uur

Kinderraad vergadert                         donderdag 19 oktober`

Unihockey groep 5/6                         donderdag 19 oktober

Herfstvakantie                                    maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober

Hoofdluiscontrole                              maandag 30 oktober

NSCCT ( test) groep 7                        vrijdag 10 november

Kijkavond                                           dinsdag 14 november 18.00-19.00 uur

Pleinactiviteiten Young4ever             woensdag 15 november 12.30 uur

Mediamasters groep 7/8                   week mediawijsheid 17-24 november

Biebbezoek mediawijsheid                woensdag 22 november

Inloop SMW                                      woensdag 22 november

Podium groep 5/6                             donderdag 30 november

Sinterklaasfeest                                  vrijdag 1 december

 

Hieronder twee aankondigingen voor de sportactiviteiten na schooltijd. Veel plezier!

Hartelijke groet, team Vliekotter

 

De scholierenveldloop; lekker bewegen in een sportieve omgeving

Woensdag 18 oktober (de woensdag voor de herfstvakantie) wordt voor de 15keer de Scholierenveldloop georganiseerd door Sportservice Texel in samenwerking met de AV Texel. Vorig jaar hebben ongeveer 155 kinderen meegedaan met de scholierenveldloop, dit jaar hopen we hetzelfde of meer deelnemers.

De afstand van de scholierenveldloop is 1000 meter. Deze scholierenveldloop vindt plaats op en rond de kunststof atletiekbaan van de AVT op sportpark Zuid in Den Burg

Wij willen dan ook weer uw leerlingen uitnodigen om deel te nemen aan de 

                                                   SCHOLIERENVELDLOOP 

                                                  WOENSDAG 18 oktober 2017 

                                                           VANAF 15.15 UUR

De scholierenveldloop staat open voor leerlingen vanaf groep 3 en er wordt gelopen in zes leef­tijdsklassen van:

–           tot en met 8 jaar                                               –         9 jaar

–           10 jaar                                                              –         11 jaar en ouder (basisschool)

–           1e klas en hoger (voortgezet onderwijs)

en wordt gehouden op en rond de kunststofatletiekbaan op het Sportpark Zuid in Den Burg. De deelname aan het evenement is gratis. Iedere deelnemer ontvangt een herinnering en er zijn 3 prijzen per leeftijdsca­tego­rie.

U ontvangt tevens twee posters die u kunt ophangen in uw school. Sportservice Texel en AVT vragen u om dit sportevenement te promoten onder uw leerlingen.

De inschrijfformulieren geef ik mee aan de vakleerkrachten gym. Zij regelen de inschrijvingen, dit eventueel in samenwerking met de leerkracht.

Wij vragen u vriendelijk om de inschrijfformulieren aan ons te retourneren vòòr 16 oktober.

Met vriendelijke groeten,

Sportservice Texel en Atletiek vereniging AVT

Connie Joling  Sportservice Texel  www.sportservicetexel.nl  Tel. 0222-322815

Youn4ever naschoolse activiteiten

Vanaf 18 oktober zullen de buurtsportcoaches van start gaan met de naschoolse activiteiten op de schoolpleinen van de basisscholen. De naschoolse activiteiten bestaan uit sport- en spelactiviteiten, waarbij alle leeftijden welkom zijn. We zullen aanwezig zijn op de woensdag en de vrijdag. De ene dag op de ene school en de andere dag op de andere school. Niet getreurd, je mag ook altijd langskomen bij andere basisscholen om mee te doen! De naschoolse activiteiten duren ongeveer een uur. Op de website (www.buurtsportcoachtexel.nl) en op Facebook zal hiervan het rooster komen te staan, inclusief hoe laat we waar zijn. Daarnaast zal er elke maand een rooster van de activiteiten die we aanbieden in de scholen opgehangen worden! Lijkt het jou ook leuk om mee te doen met de sport- en spelactiviteiten? Kom dan gezellig langs en verdien ook nog eens een Move4Everpunt. Wanneer je acht keer hebt deelgenomen aan een activiteit van Move4Ever, staat er een leuk cadeautje voor jou klaar!

Met sportieve groet,

De buurtsportcoaches (Nils Veldhuis en Ilse Vlaming).

 

Datum School Tijd
23-27 oktober

 

Herfstvakantie, zie vakantieactiviteit! Herfstvakantie, zie vakantieactiviteit!
15 november Vliekotter 12.30 uur

 

Klimmen bij Fun Forest Amsterdam in herfstvakantie met buurtsportcoaches!

De buurtsportcoaches van Texel organiseren iedere vakantie een leuke, sportieve, uitdagende activiteit. Op vrijdag 27 oktober organiseren wij een dagje uit naar het klimpark Fun Forest in Amsterdam!

De bus staat om 08.15 uur klaar op het parkeerterrein bij het gemeentehuis. Hier kan je instappen en begint de pret. We rijden naar het klimpark Fun Forest in Amsterdam waar we heerlijk gaan klimmen en klauteren. Wie wil dat nou niet?! Om 18.15 uur zijn we weer terug op het parkeerterrein bij het gemeentehuis. Neem voldoende eten en drinken mee want dat heb je wel nodig als je een hele dag klimt. Denk ook aan kleding waarin je makkelijk kunt bewegen en wat vies mag worden. Aanmelden doe je via de website: www.buurtsportcoachtexel.nl.

De algemene voorwaarden van het park vind je tevens op onze website. Een hele dag plezier voor slechts 25 euro per persoon (contant betalen bij de bus). De activiteit is voor kinderen van het basis- en voortgezet onderwijs vanaf 8 jaar en minimaal 130 cm lang. Het is de eerste activiteit na de zomer dus hebben wij bedacht dat je met deze activiteit 2 punten verdient! Heb je 8 punten dan staat er een leuk cadeautje voor je klaar. Schrijf je in voor 13 oktober via de website! Zien wij jou ook op 27 oktober? Tot dan!