Welkom

Daisy is vier jaar geworden, nu mag ze elke dag naar school! We wensen Daisy en haar ouders een mooie tijd bij ons op school.

Vreedzame school

Het eerste blok Vreedzame school heet “We horen bij elkaar”. Een nieuw schooljaar betekent een nieuwe groep. En ook al ken je je groepsgenoten al lang omdat je al jaren bij elkaar in de groep zit, ieder jaar moet een groep opnieuw gevormd worden. Dit proces is heel belangrijk voor een fijne sfeer in de groep en daarom hebben we de eerste “gouden” weken heel veel groepsactiviteiten gedaan.

Tijdens dit eerste blok van de Vreedzame School werken we samen aan een positief werkklimaat. Naast de algemeen geldende schoolregels maken leerkrachten en kinderen samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas. In elke klas maken we dergelijke afspraken. Waar moeten we samen aan denken als we het leuk willen hebben op school? Ook worden/zijn er taken verdeeld. Door elk kind een stukje verantwoordelijkheid te geven binnen de school, wordt en is de school van ons allemaal. Zo heeft elk kind een eigen taak in de groep. Weet u al wat de taak van uw kind is?

Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen. Ze leren over opstekers en afbrekers.  Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van. In groep 7/8 werken we bijvoorbeeld met een kanjerkring, waarbij elke week een kind in het zonnetje wordt gezet.

Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van. De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de mening van anderen.

We hebben een fijne start gehad met de Vreedzame schoollessen en houden u de rest van het jaar graag weer op de hoogte!

 

Trefwoord

Voor de lessen levensbeschouwelijke vorming gebruiken we dit schooljaar de methode ‘Trefwoord’.

Deze methode biedt een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst ,(bijbel)verhalen en liedjes. Dit alles binnen de verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen. In het eerste blok van 21 augustus tot en met vrijdag 10 november 2017 komen de de volgende thema’s aan de orde:

Startweek (week 34, 35 of 36)

Inhoud: De schooldeur gaat open: een goede start gewenst!

Huis (week 35 en 36)

Inhoud: Het huis als beeld voor het leven. Over bescherming, openheid, privacy en gemeenschap.

Vooruitkijken (week 37 t/m 39)

Inhoud: Op weg naar een nieuwe toekomst. Wat staat je te wachten? Hoe bereid je je voor?

Samen leven (week 40 en 41)

Inhoud: Leven in een land met verschillende culturen, mensen met een verschillende achtergrond.

Helden (week 42 t/m 45)

Inhoud: Wie zijn onze helden? Over helden, waaghalzen en inspirerende voorbeeldfiguren.

 

Staking PO in actie op 5 oktober

Zoals u eerder hebt kunnen lezen zal de school op donderdag 5 oktober gesloten blijvenDit komt toevallig direct na de studiedag, waarop de school ook voor kinderen gesloten blijft

De Pepermolen heeft aangegeven deze twee dagen voor opvang geopend te zijn.

 

Hulp van ouders

Ouders worden met regelmaat door ons gevraagd om bv. te rijden wanneer er een excursie is of te helpen tijdens creamiddagen. Door de omgeving van de kinderen meer bij school te betrekken, wordt het onderwijs meer betekenisvol.

De één weet bijvoorbeeld veel over het snoeien van struiken, de ander is visserman, boer of bakker en wil daar over vertellen, de volgende kan goed haken, banden plakken, houtbewerken of weet veel over vogels of sterren. Allemaal kwaliteiten die we niet zelf bezitten, maar wel graag in zouden willen zetten.

Jaarlijks werken we een aantal keer binnen een thema, daar komen nu ook de thema’s van onze nieuwe methode voor wereldoriëntatie bij.  Voorafgaand aan het thema willen we de onderwerpen met u gaan delen. Denkt u  bij dat thema: “Daar zou ik mijn kwaliteit best bij in kunnen en willen zetten”, voelt u zich dan vooral vrij dit te melden bij de leerkrachten. Daar zouden we heel blij mee zijn.

Het eerste thema is “Gruwelijk eng”, het thema van de Kinderboekenweek.  Ideeën zijn welkom!

Hartelijke groet, Team Vliekotter

Kidsrun sportservice

.

 

Belangrijke data

Schoolmaatschappelijk werk             woensdag 27 september 8.30- 11.30 uur

Studiedag kinderen vrij                     woensdag 4 oktober

Stakingsdag                                      donderdag 5 oktober

Start Kinderboekenweek                   vrijdag 6 oktober 8.30 uur

Startgesprekken                                week 9 oktober

Podium groep 1/2                             dinsdag 17 oktober 14.00 uur

Kinderraad vergadert                        donderdag 19 oktober

NSCCT ( test) groep 7                       vrijdag 10 november

Kijkavond                                          dinsdag 14 november 18.00-19.00

Podium groep 5/6                            donderdag 30 november