Betreft: staking PO in actie! 5 oktober.

Beste ouders/verzorgers van alle basisschoolleerlingen op Texel,

Zoals u wellicht uit de media hebt op kunnen maken wordt er op donderdag 5 oktober gestaakt in het primair onderwijs. Samen met alle schoolbesturen in de Kop van Noord Holland ondersteunen wij deze staking.

Met deze actie willen we de politiek duidelijk maken dat het werken in het primair onderwijs aantrekkelijker moet worden.

In het regeerakkoord moet geld vrijgemaakt worden voor verlaging van de werkdruk en eerlijke en rechtvaardige salariƫring in het primair onderwijs.

Dit houdt in dat alle basisscholen op Texel op donderdag 5 oktober gesloten zijn.

Vanaf Den Helder worden door de schoolbesturen bussen ingezet om de leerkrachten naar de stakingsbijeenkomst in Den Haag te vervoeren.

Wij vragen jullie om begrip te hebben voor deze actie, want alleen op deze manier kunnen we een krachtig signaal afgeven richting de politiek.

Vriendelijke groeten,

Namens de directeuren van de scholengroep Texel,

Stichting Kopwerk/Schooltij/Sarkon/ Samenwerkingsschool.