Hoera een nieuw schooljaar! De kop is er weer af! 

Schoolmaatschappelijk Werk

Het schoolmaatschappelijk werk is een gespecialiseerde vorm van maatschappelijk werk en is een laagdrempelige en goed bereikbare voorziening. De schoolmaatschappelijk werker is een verlengstuk van het Sociaal Team Texel en is een onmisbare schakel tussen onderwijs en jeugdhulp. Met de meeste kinderen/jongeren gaat het goed. Soms staan individuele factoren hun ontwikkeling in de weg. Toegenomen kennis maakt dat deze nu eerder onderkend en behandeld kunnen worden. Deze behoefte aan zorg vraagt meer van de scholen. De  schoolmaatschappelijk werker kan hier uitkomst bieden. Naast het bieden van hulp kan hij de verbinding (toeleiding) realiseren tussen de basiszorg in de school en (gespecialiseerde) zorg buiten de school. Toeleiding naar de jeugdhulp is zowel ondersteunend voor de school als voor ouders en leerlingen.

Wilt u contact met een van de schoolmaatschappelijk werkers uit het Sociaal Team, dan kunt u een van de volgende medewerkers benaderen:

  • Cecil van Tiel : 06 – 82 06 02 22 (Schoolmaatschappelijk werker basisscholen)
  • Gino Buijs      : 06 – 83 59 34 35 (Schoolmaatschappelijk werker OSG)
  • Vervanger       : 06 – 83 58 60 87 (Schoolmaatschappelijk werker BSO/KDV)

Regelmatig is de SMW-er op onze school aanwezig, u kunt vrij binnen lopen, hiervoor een  afspraak maken is niet nodig.

U kunt daarnaast altijd aan de leerkracht, intern begeleider of de schoolleider vragen wie, waar of wanneer de schoolmaatschappelijk werker aanwezig is.

Groep 1/2

De kleuters gymmen tot de herfstvakantie alleen op dinsdagochtend in de Bijenkorf, daarna komt er een tweede gymuurtje bij aan het eind van de vrijdagochtend.

Voor de “ongelukjes” kan Juf Liza goed reservekleding gebruiken. Dus, heeft u nog sokken, hemden, onderbroeken, broeken, shirts en liggen in ongeveer de maten 98 t/m 116, dan kunt u deze bij haar afgeven.

Infoavond

Aanstaande dinsdagavond houden we de ouderavond, we bevelen deze avond zeker aan te bezoeken! Graag tot dan!

Studiedag 4 oktober

De kinderen zijn deze dag vrij. De Pepermolen heeft aangegeven ook deze ochtend open te zijn.

Hieronder een link naar een brief van de Pepermolen ivm Kikarun:

Brief ouders Kikarun

 

Hartelijke groet, Team Vliekotter

 

Belangrijke data tot de herfstvakantie 

Informatieavond                                 dinsdag 12 september 19.00 én 120.00 uur

Schoolmaatschappelijk werk             woensdag 27 september 8.30- 11.30 uur

Studiedag kinderen vrij                      woensdag 4 oktober

Startgesprekken                                  week 9 oktober

Podium groep 1/2                               dinsdag 17 oktober 14.00 uur