Opening Kinderboekenweek vrijdag 6 oktober

Volgende week vrijdag 6 oktober openen we ‘s morgens direct om 8.30 uur de Kinderboekenweek.

Blijft u ook even kijken?

Groep 3/4 mag dus eerst naar school komen, zij gymmen wat later.

Vrijdag de dertiende sluiten we deze thema week af , als de klok twaalf uur slaat.

We maken een tocht door de school, langs alle groepen, waarbij u ook weer van harte bent uitgenodigd……..als u tenminste durft…. 🙂

Griezelige groeten, team Vliekotter

Groep 1/2 gaat appelmoes maken

In groep 1/2 zijn we deze week met het thema Herfst gestart. De klas ziet er al herfstig uit. We hebben het geluk dat er een appelboom in de voortuin van school staat die hele mooie appels heeft. Nu gaan de kinderen van groep 1/2 samen met juf appelmoes maken en wordt er genoeg gemaakt voor iedereen.

De vraag is dan ook: willen alle kinderen deze week een potje/bakje met deksel mee nemen waar de zelfgemaakte appelmoes in kan worden gedaan. Het liefst voorzien van naam.

Nieuwsbrief vrijdag 22 september 2017 

Welkom

Daisy is vier jaar geworden, nu mag ze elke dag naar school! We wensen Daisy en haar ouders een mooie tijd bij ons op school.

Vreedzame school

Het eerste blok Vreedzame school heet “We horen bij elkaar”. Een nieuw schooljaar betekent een nieuwe groep. En ook al ken je je groepsgenoten al lang omdat je al jaren bij elkaar in de groep zit, ieder jaar moet een groep opnieuw gevormd worden. Dit proces is heel belangrijk voor een fijne sfeer in de groep en daarom hebben we de eerste “gouden” weken heel veel groepsactiviteiten gedaan.

Tijdens dit eerste blok van de Vreedzame School werken we samen aan een positief werkklimaat. Naast de algemeen geldende schoolregels maken leerkrachten en kinderen samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas. In elke klas maken we dergelijke afspraken. Waar moeten we samen aan denken als we het leuk willen hebben op school? Ook worden/zijn er taken verdeeld. Door elk kind een stukje verantwoordelijkheid te geven binnen de school, wordt en is de school van ons allemaal. Zo heeft elk kind een eigen taak in de groep. Weet u al wat de taak van uw kind is?

Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen. Ze leren over opstekers en afbrekers.  Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van. In groep 7/8 werken we bijvoorbeeld met een kanjerkring, waarbij elke week een kind in het zonnetje wordt gezet.

Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van. De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de mening van anderen.

We hebben een fijne start gehad met de Vreedzame schoollessen en houden u de rest van het jaar graag weer op de hoogte!

 

Trefwoord

Voor de lessen levensbeschouwelijke vorming gebruiken we dit schooljaar de methode ‘Trefwoord’.

Deze methode biedt een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst ,(bijbel)verhalen en liedjes. Dit alles binnen de verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen. In het eerste blok van 21 augustus tot en met vrijdag 10 november 2017 komen de de volgende thema’s aan de orde:

Startweek (week 34, 35 of 36)

Inhoud: De schooldeur gaat open: een goede start gewenst!

Huis (week 35 en 36)

Inhoud: Het huis als beeld voor het leven. Over bescherming, openheid, privacy en gemeenschap.

Vooruitkijken (week 37 t/m 39)

Inhoud: Op weg naar een nieuwe toekomst. Wat staat je te wachten? Hoe bereid je je voor?

Samen leven (week 40 en 41)

Inhoud: Leven in een land met verschillende culturen, mensen met een verschillende achtergrond.

Helden (week 42 t/m 45)

Inhoud: Wie zijn onze helden? Over helden, waaghalzen en inspirerende voorbeeldfiguren.

 

Staking PO in actie op 5 oktober

Zoals u eerder hebt kunnen lezen zal de school op donderdag 5 oktober gesloten blijvenDit komt toevallig direct na de studiedag, waarop de school ook voor kinderen gesloten blijft

De Pepermolen heeft aangegeven deze twee dagen voor opvang geopend te zijn.

 

Hulp van ouders

Ouders worden met regelmaat door ons gevraagd om bv. te rijden wanneer er een excursie is of te helpen tijdens creamiddagen. Door de omgeving van de kinderen meer bij school te betrekken, wordt het onderwijs meer betekenisvol.

De één weet bijvoorbeeld veel over het snoeien van struiken, de ander is visserman, boer of bakker en wil daar over vertellen, de volgende kan goed haken, banden plakken, houtbewerken of weet veel over vogels of sterren. Allemaal kwaliteiten die we niet zelf bezitten, maar wel graag in zouden willen zetten.

Jaarlijks werken we een aantal keer binnen een thema, daar komen nu ook de thema’s van onze nieuwe methode voor wereldoriëntatie bij.  Voorafgaand aan het thema willen we de onderwerpen met u gaan delen. Denkt u  bij dat thema: “Daar zou ik mijn kwaliteit best bij in kunnen en willen zetten”, voelt u zich dan vooral vrij dit te melden bij de leerkrachten. Daar zouden we heel blij mee zijn.

Het eerste thema is “Gruwelijk eng”, het thema van de Kinderboekenweek.  Ideeën zijn welkom!

Hartelijke groet, Team Vliekotter

Kidsrun sportservice

.

 

Belangrijke data

Schoolmaatschappelijk werk             woensdag 27 september 8.30- 11.30 uur

Studiedag kinderen vrij                     woensdag 4 oktober

Stakingsdag                                      donderdag 5 oktober

Start Kinderboekenweek                   vrijdag 6 oktober 8.30 uur

Startgesprekken                                week 9 oktober

Podium groep 1/2                             dinsdag 17 oktober 14.00 uur

Kinderraad vergadert                        donderdag 19 oktober

NSCCT ( test) groep 7                       vrijdag 10 november

Kijkavond                                          dinsdag 14 november 18.00-19.00

Podium groep 5/6                            donderdag 30 november

Start in groep 7/8

In groep 7/8 hebben we een gezellige start gemaakt. De sfeer in de groep was vanaf het eerste moment goed. De eerste week hebben we veel groepsvormende activiteiten gedaan, zoals het doorgeven van een hoepel: we vormden een kring door elkaars hand vast te houden en zonder loslaten moesten we een hoepel doorgeven tot die de hele kring door was gegaan.

Een andere groepsvormende opdracht was dat we in de kring zaten en een bol touw door gooiden aan iemand anders die hem weer door gooide aan de volgende klasgenoot, terwijl je steeds de draad vast moest houden en mocht zeggen wat je hoopte dat dit jaar je zou brengen. Zo ontstond er een web: we zijn als groep allemaal met elkaar verbonden.

Ook hebben de kinderen een levende knoop gemaakt die ze door goed samen te werken weer los moesten zien te krijgen. En ze hebben gemerkt dat als ze elkaar helpen, ze met 18 kinderen en een juf op een oppervlakte van 4 stoeptegels kunnen staan en er was tijd om uitgebreid te vertellen hoe de vakantie was geweest.

Een andere samenwerkingsopdracht was dat ze een groepsnaam moesten verzinnen en deze vervolgens met tandpasta moesten schrijven. Een lekker geklieder was het gevolg. Daarna mochten ze reageren op elkaars met tandpasta geschreven naam: “die is vet slordig, of wauw, die is netjes!” De slotopdracht was dat ze met hun groepje vervolgens zo snel mogelijk alle tandpasta weer terug in de tube moesten stoppen. Na goed proberen en handenvol tandpasta was de conclusie dat dat echt niet ging lukken. Toen juf later vroeg wat het doel was van deze opdracht, was dat best moeilijk te bedenken: samenwerken? Daarom werd een kort verhaal verteld ter verduidelijking: er was eens iemand die over iedereen wel iets vervelends te vertellen had en dat overal rondbazuinde. Een wijze man kwam naar hem toe en gaf hem de opdracht uit een zak met veren voor elke deur in het dorp een veertje neer te leggen. De man deed dat en de volgende dag kwam de wijze man weer met een opdracht: haal nu alle veertjes weer op. De “roddelman” riep: dat kan toch nooit? Het heeft gewaaid vannacht!” Het antwoord van de wijze man daarop was: “Zo is het ook met jouw praatjes. Als je iets naars over een ander vertelt, kun je die woorden ook niet makkelijk meer terugnemen”. De link tussen de tandpasta opdracht en dit verhaal was meteen duidelijk.

Dit was meteen een mooi bruggetje naar het maken van groepsafspraken: hoe willen we het in onze groep en wat spreken we met elkaar af? Samen hebben we een mooie poster met sterke afspraken gemaakt, die we vervolgens allemaal ondertekend hebben.  

Twee andere samenwerkingsopdrachten die we graag met jullie willen delen is de spaghetti-challenge en de egg-challenge: de kinderen hebben in groepjes van 3 (steeds andere groepjes maken zodat je met iedereen een keertje samenwerkt) twee wedstrijden gehouden:

Wie bouwt de hoogste spaghettitoren met in de top een marshmallow? De opdracht leek simpel, maar om met zulk kwetsbaar materiaal een stevig bouwwerk te maken, is best moeilijk!

En wie maakt met behulp van 15 rietjes, een paar elastiekjes en een stuk plakband de beste bescherming voor een ei? Alle groepjes slaagden erin hun ei te beschermen tegen een val van 30 cm. Maar toen ze hem van steeds hoger lieten vallen, barstten steeds meer eieren. Toch lukte het een groepje hun ei zo te beschermen dat hij een val van het klimrek overleefde. Wat een samenwerking in alle groepen!

Ook tijdens de gymles is veel aandacht besteed aan samenwerkingsspelletjes, zodat we met z’n allen een mooie basis hebben gelegd voor een fijn schooljaar!

 

 

Staking PO in actie op 5 oktober!

Betreft: staking PO in actie! 5 oktober.

Beste ouders/verzorgers van alle basisschoolleerlingen op Texel,

Zoals u wellicht uit de media hebt op kunnen maken wordt er op donderdag 5 oktober gestaakt in het primair onderwijs. Samen met alle schoolbesturen in de Kop van Noord Holland ondersteunen wij deze staking.

Met deze actie willen we de politiek duidelijk maken dat het werken in het primair onderwijs aantrekkelijker moet worden.

In het regeerakkoord moet geld vrijgemaakt worden voor verlaging van de werkdruk en eerlijke en rechtvaardige salariëring in het primair onderwijs.

Dit houdt in dat alle basisscholen op Texel op donderdag 5 oktober gesloten zijn.

Vanaf Den Helder worden door de schoolbesturen bussen ingezet om de leerkrachten naar de stakingsbijeenkomst in Den Haag te vervoeren.

Wij vragen jullie om begrip te hebben voor deze actie, want alleen op deze manier kunnen we een krachtig signaal afgeven richting de politiek.

Vriendelijke groeten,

Namens de directeuren van de scholengroep Texel,

Stichting Kopwerk/Schooltij/Sarkon/ Samenwerkingsschool.