Schoolfotograaf

Op dinsdagochtend 16 mei komt de schoolfotograaf weer alle kinderen op de foto zetten. Vanaf 12.15uur  is het mogelijk met het kleine broertje of zusje op de foto te gaan.

 Verslaggevers

Elke maand gaan leerlingen van de Texelse scholen een pagina in de Texelse Courant verzorgen.

Een week of twee voor het verschijnen van de betreffende krant bezoeken twee leerlingen van elke school een bijeenkomst op de redactie van de Texelse Courant.  In een bijeenkomst van ongeveer een uur vertelt een redacteur van de krant over de functie van de krant en hoe de krant tot stand komt. Tevens krijgen de groepjes leerlingen elk een (andere) opdracht voor de scholenpagina.

Tijdens de bijeenkomsten stelt de hoofdredacteur een deadline vast, want zo werkt dat bij de krant. De leerlingen gaan met deze opdrachten aan het werk en leveren hun werk binnen de deadline in. Bij het uitwerken hebben ze een grote vrijheid.

Als ze hun artikelen hebben ingeleverd, gaat de vormgever van de Texelse Courant er mee aan de slag.

Apart onderdeel van deze pagina is een stukje over één van de negen deelnemende scholen, waarin deze school zich kan profileren. Zodra de scholierenpagina klaar is, verschijnt hij in de Texelse Courant.

Daan en Jesse uit groep 7/8 vertegenwoordigen onze school.

Panna toernooi

Na de grote successen van afgelopen jaren wil Sportservice Texel ook dit jaar weer een nieuw panna kampioenschap starten. De bedoeling van het project is dat de basisschoolleerlingen ingedeeld op leeftijd (groepen 3, 4 en 5 en groepen 6, 7 en 8) in leeftijdsgroepen tegen elkaar gaan strijden.

Voordat het Texels Kampioenschap panna plaatsvindt, zijn er op elke school voorrondes in de verschillende categorieën. Voor de Vliekotter is dat op woensdag 21 juni om 13.30 op het schoolplein.  De voorrondes duren ongeveer 2 uur, dit is afhankelijk van het aantal deelnemende teams. Er wordt 2 tegen 2 gespeeld en een wedstrijdje duurt maximaal 3 minuten. Na die tijd wordt er gekeken welk team de meeste doelpunten gescoord heeft. Het spel kan eerder beëindigd worden door het maken van een panna. De nummers 1 en 2 per categorie plaatsen zich voor de Texelse Kampioenschappen. Deze finale vindt plaats onder voorbehoud op zondag 25 juni, op de Groeneplaats in Den Burg tussen 13.00 uur en 17.00 uur. 

Voetbaltoernooi groep 7/8

Woensdagmiddag 10 mei heeft groep 7/8 een voetbaltoernooi. Dit wordt georganiseerd door ouders van de verschillende basisscholen.

Pre-Sail

Op woensdag 21 juni vindt de Pre-Sail plaats in Oudeschild. Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 zijn uitgenodigd en nemen deel aan verschillende activiteiten, zoals het bezichtigen van de schepen en een bezoek aan Kaapskil.  Voor deze ochtend hebben we begeleiding nodig van verschillende ouders. Vindt u het leuk om mee te gaan, zou u dit dan kenbaar willen maken bij de leerkracht van uw kind?

Verzuimregister

Met ingang van 1 april dienen alle scholen in het primair onderwijs verzuimmeldingen digitaal door te geven via het verzuimregister.

Met ingang van 1 april 2017 zijn alle scholen verplicht het verzuim van een leerling te registreren in het zogenaamde Verzuimregister.

Hiermee kunnen scholen verzuim sneller melden en kan er eerder actie worden ondernomen om het tegen te gaan.

De registratie kan gaan over geoorloofd verzuim, zoals:

–          Ziekte

–          Verzuim op basis van verleend verlof

–          Verzuim op basis van gewichtige redenen.

Hiervoor dient de ouder een verzoek in bij de directeur van de school. Dit verzuim geldt voor maximaal 10 schooldagen.

Ongeoorloofd verzuim dat de scholen, naast registratie in het Verzuimregister, moeten melden aan de Leerplichtambtenaar is:

–          Meer verzuim dan 16 uur in vier weken. (Of bij minder uren, als de school vermoedt dat het verzuim te maken heeft met achterliggende problemen van de leerling)

–          Langdurig verzuim van meer dan 4 weken zonder geldige redenen

–          Luxe verzuim: Hiervan is sprake als een leerplichtige zonder vrijstelling, buiten de schoolvakanties om op vakantie gaat.

–          Thuiszitter en absoluut verzuimers; thuiszitters zijn zij die niet op school ingeschreven staan, absoluut verzuimers zij die leerlingen die niet aanwezig zijn terwijl zij wel ingeschreven staan.

Vreedzame school

Wij  starten met de lessen uit Blok 6: We zijn allemaal anders

Doel: een open houding bij de leerlingen ten aanzien van verschillen tussen mensen.

De lessen zijn gericht op: het leren ontdekken van verschillen en overeenkomsten en over de wijze waarop we met die verschillen om kunnen gaan.

–           In groep 1/2 gaat het om het verkennen van de families van de kinderen

–           In groep 3/4  gaat het over verschillen en overeenkomsten in de klas en tussen families

–           In groep 5/6 komen verschillen en overeenkomsten in de school aan bod en tussen klasgenoten

–           In groep 7/8 gaat het om levensbeschouwingen en wordt onderzocht hoe al deze verschillen een stem krijgen in onze samenleving.

Naast deze lesactiviteiten is de manier waarop wij als leerkrachten zelf omgaan met overeenkomsten en verschillen erg belangrijk. We proberen zo veel mogelijk acceptatie en waardering uit te dragen van overeenkomsten en verschillen in de eigen groep en de school. Wij zetten ons in voor een goede voorbeeldfunctie naar de kinderen.

Met de lessen, onze eigen houding en met ondersteuning van de ouders hebben we er alle vertrouwen in dat iedereen het bij ons op school prettig heeft, omdat  “anders zijn mag”.

Levolessen

Onze lessen levensbeschouwing gaan dit voorjaar over het onderwerp Groei. Het is een onderwerp dat in ieder geval mooi bij de lente past. Maar daar gaan de lessen niet alleen over. Het gaat ook over hoe het is om groter te worden, steeds meer te kunnen. En over de vraag waar je je energie voor gaat inzetten. Waar wil je in groeien, goed in worden?  Uit de bijbel wordt bv.  “Het mosterdzaadje” verteld.

 Hemelvaart

Donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei zijn we vrij (Hemelvaart)

Cito-toetsweek

De Cito-toetsweken hebben we rond de Pinkstervakantie gepland.  Wanneer er nog toetsen afgemaakt dienen te worden vindt dit plaats in de week van 12 juni.

Pinkstervakantie

In de week van maandag 5 juni (Pinksteren) tot 9 juni zijn we de hele week vrij.

 

Vriendelijke groet, Team Vliekotter

 

 

Agenda 

 

Datum
Schoolfotograaf Dinsdag 16 mei
Podium groep ½ Donderdag 18 mei 14.00 uur
Groep 7/8 schrijver in de bieb Maandag 22 mei 11.00 uur
Cito toetsen Week voor en na de pinkstervakantie
Pinkstervakantie Maandag 5 t/m vrijdag 9 juni
MR vergadert Dinsdag 13 juni
Groep 3/4 atletiekochtend Vrijdag 16 juni
Panna voorrondes groep 3,4,5 en groep 6,7,8 Woensdag 21 juni 13.30-15.30
Pre-Sail  opening Woensdagochtend 21 juni
Groep 3/4 schrijver in de bieb Vrijdag 23 juni 9.00 uur
Groep 5/6 schrijver in de bieb Vrijdag 23 juni  10.00 uur
Studiemiddag: kinderen vrij Donderdag 29 juni v.a. 12.15 uur
Groep 7/8 Korfbal Maandag 3 juli
Afsluiting Thema VOC Woensdag 5 juli
Portfolio mee Vrijdag 7 juli
CJG inloopmoment Maandag 10 juli
Portfoliogesprekken Week 10 juli
Schoolfeest Dinsdag 18 juli
Afscheid groep 8 Donderdag 20 juli
Start zomervakantie Vrijdag 21 juli 12.15 uur