[subscribe2]
Pasen

Door de hele school hebben we de afgelopen weken gewerkt rond het thema “Vis” en “Nieuw leven”, op weg naar Pasen.

Dit was terug te zien in de hal en in de klassen: Wat hoort er bij “nieuw leven”, Wanneer voel jij je als een vis in het water en wat hoort bij “een nieuw begin”. En in gr 7/8 werd er o.a. gesproken over de symbolische betekenis van de karper in Japan. Zij hingen een Koinobori (karpervlaggen) in de hal.
Donderdag heeft de onderbouw eieren verstopt en gezocht en ook de peuters van de Pepermolen waren hierbij uitgenodigd.
Het Paasverhaal is in alle groepen verteld en de onderbouw heeft als verrassing voor alle kinderen in de bovenbouw een Paaseipuzzeltje gemaakt. Zo merken we dat iets krijgen leuk is, maar je wordt ook blij als je iets geeft aan een ander.
 

Goede vrijdag en eerste paasdag

Alle kinderen zijn morgen en maandag vrij.

Eindtoets groep 8
Na de paasdagen mag groep 8 laten zien wat ze de afgelopen jaren op de basisschool hebben geleerd: zij maken de Cito-eindtoets. Onze ervaring leert dat dit altijd drie spannende, maar ook best leuke dagen zijn, waarin er even volop tijd en aandacht is voor deze groep. De kinderen mogen een flesje water meenemen voor op hun tafel. Het is voor deze kinderen belangrijk uitgerust na het lange weekend op school te komen. De 8e groepers wensen we veel succes!

Koningsspelen
Volgende week vrijdag worden de koningsspelen georganiseerd. Er is een hele speciale gymles voor alle kinderen georganiseerd, de zgn. speeltuin. Groep 5 t/m 8 gaat ’s middags nog door met een Zweeds loopspel.

“meivakantie”
De meivakantie speelt zich eigenlijk af in april, en wel van maandag 24 t/m vrijdag 28 april.

Bevrijdingsdag
Op vrijdag 5 mei zijn alle kinderen vrij, het team heeft ervoor gekozen deze dag als studiedag in te plannen. Naast alvast terug te blikken op dit jaar en vooruit te kijken naar volgend schooljaar gaan we aan de slag met het eindthema: De tijd van de VOC.
In de VOC-tijd was de Rede van Texel de drukste ankerplaats ter wereld. Schepen van over de hele wereld werden op de Rede van Texel bevoorraad en wachtten op gunstige wind om uit te zeilen. Met name het schone Texelse drinkwater was wereldberoemd. Er lagen vaak honderden schepen voor de kust van Texel, een uniek gezicht.

Woensdag 21 juni vinden er ’s morgens in Oudeschild al festiviteiten plaats voor alle schoolgaande kinderen van Texel. Daar hoort u later meer over.

CJG inloop
Schoolmaatschappelijk werker Cecil van Tiel van het Centrum voor Jeugd en Gezin, is maandag 1 mei van 8.30 tot 11.30 uur op school aanwezig. U kunt vrij binnenlopen en bij een kopje koffie/thee eventueel vragen stellen zonder daarvoor een afspraak te maken.
We verwijzen u naar de CJG site, daar kunt u alle inloopmomenten vinden.

http://www.cjgtexel.nl/contact#Tabel1

Schoolfotograaf
Op dinsdag 16 mei komt d schoolfotograaf weer alle kinderen op de foto zetten. Tussen de middag is het mogelijk met het kleine broertje of zusje op de foto te gaan.

Toneel
“Zijn trollen echt zo slecht?”
Vrijdag 21 juni wordt er in de Bijenkorf een vrolijk toneelstuk opgevoerd voor jong en oud.
Tijd: 16.00 en 19.30 uur. Kaarten zijn te koop bij de slager.

KopKrant april 2017
De KopKrant, editie april 2017 ligt in de hal om mee te nemen. U kunt de krant ook vinden op de website van het samenwerkingsverband: http://po.swvkopvannoordholland.nl/scholen/algemeen-1

Fijne paasdagen!

Hartelijke groet, Team Vliekotter

Agenda

Datum
Goede vrijdag: alle kinderen vrij
Vrijdag 14 april
2e paasdag : alle kinderen vrij
Maandag 17 april
Eindtoets groep 8
18,19 en 20 april
Koningsspelen
Vrijdag 21 april
“Mei vakantie”
Maandag 24 t/m vrijdag 28 april
CJG inloopmoment
Maandag 1 mei
MR vergadert
Dinsdag 2 mei
Bevrijdingsdag: Kinderen vrij/ team studiedag
Vrijdag 5 mei
Schoolfotograaf
Dinsdag 16 mei
Podium groep 1/2
Donderdag 18 mei 14.00 uur
Groep 7/8 schrijver in de bieb
Maandag 22 mei 11.00 uur
Pinkstervakantie
Maandag 5 t/m vrijdag 9 juni
MR vergadert
Dinsdag 13 juni
Groep 3/4 atletiekochtend
Vrijdag 16 juni
Presail opening
Woensdagochtend 21 juni
Groep 3/4 schrijver in de bieb
Vrijdag 23 juni 9.00 uur
Groep 5/6 schrijver in de bieb
Vrijdag 23 juni 10.00 uur
Studiemiddag: kinderen vrij
Donderdag 29 juni v.a. 12.15 uur
Groep 7/8 Korfbal
Maandag 3 juli
Afsluiting Thema VOC
Woensdag 5 juli
Portfolio mee
Vrijdag 7 juli
CJG inloopmoment
Maandag 10 juli
Portfoliogesprekken
Week 10 juli
Schoolfeest
Dinsdag 18 juli
Afscheid groep 8
Donderdag 20 juli
Start zomervakantie
Vrijdag 21 juli 12.15 uur