Grote Rekendag

Volgende week woensdag 22 maart doen wij weer mee met de Grote Rekendag. De titel van deze dag is: “Meten, bewegen en construeren” De Kinderen verkennen tijdens deze dag de eigen omgeving en andere herkenbare plaatsen vooral via meet- en meetkunde activiteiten.  Kinderen van groep 1 t/m 4 verkennen met reken-wiskundige middelen hun eigen lijf, de eigen klas en de omgeving van de school. Groep 5 t/m 8 gaat op zoek naar de wereld die wat verder weg ligt van de school. Zij doen dat door aan de slag te gaan met plattegronden, bv.  het ontwerp van een vakantiepark.

We starten deze dag gezamenlijk om 8.30 uur in de hal.  Komt u kijken ? U bent van harte welkom!

Kijkje in de klas

Bij ieder lokaal hangt de intekenlijst waarop verschillende data en momenten worden voorgesteld.

U bent van harte welkom in de klas, u kunt achter een tijdstip uw naam noteren.

Identiteitscommissie

Volgende week maandag 20 maart om 20.00 uur komt de identiteitscommissie bij elkaar, omdat zij graag de ouders de gelegenheid geven van gedachte te wisselen omtrent de identiteit van onze school. Zij hebben vier jaar geleden de opdracht gekregen de identiteiten, van de twee scholen die zijn gaan samenwerken, te waarborgen.

Dus,  wilt u iets kwijt over dit onderwerp, heeft u vragen of opmerkingen?  U bent van harte uitgenodigd! De commissie gaat graag met u in gesprek.

Studiedag

Woensdag 29 maart hebben alle Kopwerk en Schooltij scholen een studiedag in Den Helder. Het thema van deze dag is: “Ga je voor je gelijk of voor je geluk”.

We streven er allemaal naar dat kinderen eigenaar zijn van hun eigen leerproces , we willen de kinderen uitdagen het maximale uit zichzelf te halen. Daarvoor is het belangrijk dat de school een goed relatie opbouwt met de ouders. Ouders zijn onmisbare partners in de relatie tussen kind en school. We noemen dit ook wel de “Gouden driehoek”.

Tijdens deze dag verkennen we samen met ouders en het team deze gouden driehoek.

Wij hebben voor deze dag inmiddels twee ouders gevraagd mee te gaan.

 MR

De medezeggenschapsraad vergadert op dinsdag 21 maart op 19.00 uur.

OWG

De ouderwerkgroep vergadert donderdag 23 maart.

CJG

Schoolmaatschappelijk werker Cecil van Tiel van het Centrum Jeugd en Gezin, is maandag 27 maart van 8.30-11.30 op school aanwezig. U kunt vrij binnenlopen en eventueel vragen stellen zonder daarvoor een afspraak te maken.

Alle inloopmomenten zijn te vinden op :  http://www.cjgtexel.nl/contact#Tabel1

 

Hoera! Het wordt weer lente!

Hartelijke groet, team Vliekotter

Agenda 

 

Datum
“Kijkje in de klas” Week 20 maart
Identiteitscommissie Maandag 20 maart 20.00 uur
Grote Rekendag:  gezamenlijke opening 8.30 uur Woensdag 22 maart
Podium groep 7/8 Dinsdag 21 maart 14.00 uur
MR vergadert Dinsdag 21 maart 19.00 uur
Ouderwerkgroep vergadert Donderdag 12 april 19.30 uur
CJG inloop Maandag 27 maart 8.30-11.30
Klasselunch groep 7/8 Donderdag 30 maart
Kijkavond Donderdag 6 april
Afsluiting IMV  op school  let op: verplaatst ! Vrijdag 7 april
Eindtoets groep 8 18,19 en 20 april
Koningsspelen Vrijdag 21 april
“Mei vakantie” Maandag 24 t/m vrijdag 28 april