Welkom

Lobke is na de voorjaarsvakantie bij ons op school gekomen. Hartelijk welkom in groep 2!  We wensen  Lobke en  haar ouders een fijne tijd op de Vliekotter!

Thema duurzaamheid

In alle groepen is er gestart met het thema “duurzaamheid”.

In de kleutergroep wordt papier geschept,  in groep 5/6 draait alles om energie, in groep 7/8 wordt er een duurzaam eiland ontwikkeld en in groep 3/4 maken ze kennis met Tim op Texel. Uit de groepen hoort u er vast meer over en tijdens de kijkavond kunt u het werk samen met uw kind bekijken.

Vragenlijst Ouders 

Hartelijk dank voor het invullen van de korte vragenlijst. Tweeëndertig van de achtenvijftig personen hebben de vragenlijst ingevuld. Dat percentage is nog net voldoende om een beeld te hebben van wat u vindt van de kwaliteit van onze school.

De scores lagen tussen de ruim voldoende en goed. Het meest waren de ondervraagden tevreden over het contact met de leerkrachten en over hun vakbekwaamheid.  Een voldoende werd gegeven  op de vraag of wij het kind voldoende uitdagen om zich maximaal  te ontwikkelen.

Visie  Slim met media

Tijdens een vergadering heeft het team onder leiding van Joly van @slimmetmedia een visiespel gespeeld om met elkaar over mediawijsheid  in gesprek te gaan en een visie te vormen.

  • Wij vinden mediawijsheid op school belangrijk omdat:
  • De mediawereld steeds groter en meer wordt en dat de kinderen van nu daar een goede weg in vinden
  • Wij als leerkrachten de kinderen genoeg aan  “mediawijsheidbagage” mee willen geven, zodat zij bewust met media om kunnen gaan.
  • Er vanaf jonge leeftijd al met media omgegaan wordt, terwijl ze nog niet allemaal voldoende kennis hebben.
  • Voor- en nadelen goed onder de loep genomen moeten worden met kinderen.

We willen graag een doorgaande lijn mediawijsheid ontwikkelen van groep 1 t/m 8.

Daarvoor gaan wij:

  • De gebruikte programma’s evalueren
  • Regels afspraken en protocollen inventariseren
  • Basiskennis en basisvaardigheden van teamleden inventariseren
  • Invulling geven aan de verdere ontwikkeling van de leerlijn mediawijsheid
  • Ouders meenemen in het proces

Kijkje in de klas

Net als in september kunt u ook in week 20 maart weer een kijkje in de klas komen nemen terwijl de school draait.

We hopen dat u op deze manier een indruk krijgt hoe wij op school de lessen voor én met de kinderen organiseren.

Bij ieder lokaal hangt vanaf 13 maart een intekenlijst waarop verschillende data en momenten worden voorgesteld. U zult begrijpen dat er steeds een beperkt aantal ouders in het lokaal kunnen komen kijken,  om het werken van ons en de kinderen niet te verstoren.

U bent van harte welkom in de klas, wij kijken naar u uit!

CITO toetsen

Voor de vakantie zijn in de groepen 3 tot en met 8 CITO toetsen afgenomen. Tijdens de portfolio gesprekken zijn o.a. de toets resultaten van uw kind besproken. De leerkrachten hebben in het team de resultaten van hun groep gepresenteerd en de acties waar op ingezet wordt.  De Intern begeleider heeft met het team de schoolbrede resultaten besproken. We zien een positieve ontwikkeling bij begrijpend lezen. Daar werpen de inspanningen die we de afgelopen periode op school en soms ook thuis geleverd hebben, hun vruchten af. Bij spelling zien we dat de resultaten gelijk zijn gebleven. Lezen en rekenen verdienen onze aandacht evenals woordenschat. Daar gaan we de komende periode op school mee aan de slag.

Aan de hand van al deze gegevens zijn de doelen voor ieder vakgebied per groep en per leerling voor de komende periode vastgelegd.  

MR

De medezeggenschapsraad vergadert op dinsdag 21 maart op 19.00 uur. 

CJG inloop

Schoolmaatschappelijk werker Cecil van Tiel van het Centrum voor Jeugd en Gezin, is maandag 27 maart van 8.30 tot 11.30 uur op school aanwezig. U kunt vrij binnenlopen en eventueel vragen stellen zonder daarvoor een afspraak te maken.

We verwijzen u naar de CJG site, daar kunt u alle inloopmomenten vinden.

http://www.cjgtexel.nl/contact#Tabel1

IVM afsluiting

Sinds 1998 verzorgt Artex op Texel IMV lessen in de groepen 5. Een samenspel van alle leerlingen vormt daarbij elke keer een mooie afsluiting. Dit jaar is er door Artex bedacht om in plaats van een reguliere samenspel per school een gezamenlijk concert van alle scholen en alle leerlingen te organiseren in de NH kerk te Den Burg op vrijdagochtend  7 april.

De inloop voor publiek is om 11.00 uur.

Het concert start om 11.15 uur om 12.00 uur is het afgelopen

Levolessen

De komende weken gaan de lessen voor godsdienst en levensbeschouwing uit onze methode Hemel en Aarde over vissen.

In veel culturen en levensbeschouwingen nemen vissen een bijzondere plaats in. Denk aan de muziek van walvis- en dolfijnengeluiden die je op cd, op YouTube kunt vinden. 

Of aan de aquaria die in vrijwel elk Chinees restaurant geluk brengen. De kinderen kijken naar kunstwerken over vissen en maken die zelf ook. Ze stellen zich voor wat allemaal in de diepzee te vinden zou kunnen zijn. Zo maken ze kennis met de onwaarschijnlijke rijkdom van de wereld om hen heen. In de christelijke traditie spelen vissen een duidelijke rol. Er zijn veel verhalen over Jezus die zich afspelen in de visserswereld van zijn volgelingen. De eerste christenen gebruikten de vis als symbool voor hun gemeenschap; tegenwoordig zie je dat visje nog steeds, bijvoorbeeld achterop auto’s. Het prachtige verhaal over Jona is een van de klassieke verhalen.

Hartelijke groet, team Vliekotter 

 

Persbericht van sportservice

Voorafgaand aan de start van de Halve Marathon van de Waal wordt op zaterdag 11 maart rondom de Waal de zevende Kidsrun gehouden. Er wordt gestart in drie categorieën, Kinderen t/m 8 jaar, Kinderen van 9 tot en met 11 jaar en jeugd van 12 tot en met 15 jaar. De jeugd tot en met 11 jaar loopt 1,2 kilometer. De jeugd van 12 tot en met 15 jaar loopt 2,4 kilometer. (twee rondes van 1,2 kilometer). De start en finish zijn op het Hogereind in De Waal.

De organisatie van de Kidsrun is in handen van Sportservice Texel. Alle deelnemers ontvangen een herinnering en voor de eerste drie deelnemers zijn er prijzen te winnen.

12.15 uur Start Kids t/m 8 jaar

12.30 uur Start Kids van 9 t/m 11 jaar (1 rondje) en jeugd 12 tot en met 15 jaar (2 rondjes)

Opgave is mogelijk via www.sportservicetexel.nl De inschrijving sluit op vrijdag 10 maart. Deelname is gratis. Meer info tel. 0222-322815 

Voor meer info:  

Sportservice Texel

Connie Joling

 

Tel. 0222-322815

Sportservicetexel@texel.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

Datum
Openavond OSG Donderdag 2 maart 18.00 uur
Bezoek Ecomare groep 7/8 Donderdag 2 maart 10.00-12.00  uur
Inschrijven groep 8 OSG Dinsdag 14 maart va 18.00 uur
Neem een kijkje in de klas Week 20 maart
Podium groep 7/8 Dinsdag 21 maart
MR vergadert Dinsdag 21 maart 19.00 uur
CJG inloop Maandag 27 maart 8.30-11.30
Klasselunch groep 7/8 Donderdag 30 maart
Kijkavond Donderdag 6 april
Afsluiting IMV  op school  let op: verplaatst ! Vrijdag7 april
Eindtoets groep 8 18,19 en 20 april
Koningsspelen Vrijdag 21 april
“Mei vakantie” Maandag 24 t/m vrijdag 28 april