Voortgang ontwikkeling Onderwijs Centrum Texel
Datum: 17 februari 2017

In oktober 2016 hebben wij u via een nieuwsbrief geïnformeerd over de ontwikkeling van het onderwijs op Texel waarvan het Onderwijs Centrum Texel deel uit maakt. Hierin werd u onder andere geïnformeerd over de planning van een definitief besluit over de doorgang van het Onderwijs Centrum Texel.

Ter voorbereiding op dat besluit is de verdere uitwerking van het Onderwijs Centrum Texel door de stuurgroep nu voltooid. Dat wil zeggen dat er onderzocht is welke juridische, financiële en inhoudelijke aspecten een rol spelen bij het opzetten van het Onderwijs Centrum. Naar verwachting nemen alle betrokken partijen medio maart een definitief besluit over de doorgang van het Onderwijs Centrum Texel.

Dit betekent dat de gemeenteraad nu een besluit kan nemen over de ter beschikking te stellen middelen voor de huisvesting (het gebouw) van het Onderwijs Centrum Texel. Binnenkort kunt u hierover meer informatie verwachten.

Stuurgroep Ontwikkeling Onderwijs Texel.

De Projectorganisatie Ontwikkeling Onderwijs Texel bestaat uit Scholengroep Texel, Stichting Sarkon, Stichting Kopwerk, Stichting Schooltij, Stichting Samenwerkingsschool, OSG De Hogeberg en de gemeente

[subscribe2]