Welkom

Joëlle is begin deze maand vier jaar geworden en komt nu elke dag naar school. We wensen haar een hele fijne tijd bij ons op de Vliekotter!

Afscheid

Denzell uit groep 4 is maandag voor het laatst bij ons op school. Op vrijdag gaat hij al een dagje meelopen en dan gaat hij vanaf dinsdag naar de Kompasschool.  We wensen Denzell veel succes en een fijne tijd op de nieuwe school! Tot ziens!

Ouderavond

Wat zijn we trots!! We hadden een goed bezochte ouderavond, de kinderen hebben leuke duidelijke presentaties gegeven tijdens de workshops, we hoorden een interessant verhaal van Vivianne Neeteson, kortom ook uit de reacties van de ouders te horen was het een geweldige avond.

 

 Schooljaar 2017-2018

Voor het nieuwe schooljaar is het i.v.m. formatieberekeningen belangrijk te weten hoeveel kinderen we op 1 oktober 2017 op de Vliekotter hebben.  Wordt uw kind, of dat van uw kennissen, in 2017 vier jaar en komt het naar onze school , loop dan even bij Helga naar binnen.

Portfoliogesprekken

De portfoliomappen krijgen de kinderen vrijdag mee naar huis.  Volgende week zijn de gesprekken gepland. U heeft de uitnodiging voor deze gesprekken via uw kind(eren) ontvangen.  Ouders van kinderen uit groep 1 kunnen een eventueel gesprek aanvragen bij de leerkracht.

We verwachten de kinderen vanaf groep 3 bij de gesprekken, want juist zij gaan hun  portfoliomap aan hun ouders presenteren.

We hopen dat de kinderen van groep 2  dat aan het eind van het schooljaar kunnen doen.

Vragenlijst

Wanneer u komt voor bovenstaande gesprekken vragen wij u ook even tijd te maken voor het invullen van een korte vragenlijst op de computer.  Deze vragenlijst bestaat uit 11 vragen die gaan over het schoolklimaat, het onderwijsleerproces en over onze informatie en communicatie.  Conclusies en eventuele acties zullen we aan u terugkoppelen in de nieuwsbrief.

CJG inloop

Schoolmaatschappelijk werker Cecil van Tiel van het Centrum voor Jeugd en Gezin, is maandag 13 februari van 8.30 tot 11.30 uur op school aanwezig. U kunt vrij binnenlopen en eventueel vragen stellen zonder daarvoor een afspraak te maken.

We verwijzen u tevens naar de CJG site, daar kunt u alle inloopmomenten vinden.

http://www.cjgtexel.nl/contact#Tabel1

POVO werkgroepen

Op Texel willen we de doorgaande lijn tussen  basis- en voortgezet onderwijs versterken.

Onlangs is er gestart met vier werkgroepen waarin docenten van de OSG en leerkrachten uit verschillende basisscholen zitten. De werkgroepen richten zich op de volgende onderwerpen: gedrag, Engels, rekenen/wiskunde en bewegingsonderwijs.

OSG

Donderdag 2 maart is er een open avond op de OSG voor de leerlingen van groep 8 en andere belangstellenden. De voorlichting voor de leerlingen van groep 8 zal rond 18:00 uur plaatsvinden.

Dinsdag 14 maart vindt de inschrijfavond plaats op de OSG. In tegenstelling tot andere jaren, vindt er maar één avond plaats. Leerlingen (van groep 8) en hun ouders zijn welkom van 18:00 uur tot 20:30 uur.

Voorleeswedstrijd

Sara uit groep 8 heeft afgelopen dinsdag onze school vertegenwoordigd. Zij is op een mooie gedeelde 2e plaats gekomen. Heel knap gedaan hoor!

  

 

 

Hartelijke groet, team Vliekotter

 

Agenda 

 

Datum
CJG inloopmoment Maandag 13 februari 8.30-11.30
Driehoekgesprekken (kind-ouder-leerkracht) Week 13 t/m 17  februari
Voorjaarsvakantie Week 20 t/m 24 februari
Open avond OSG Donderdag 2 maart 18.00 uur
Bezoek Ecomare groep 7/8 Donderdag 2 maart 10.00-12.00
Inschrijven groep 8 OSG Dinsdag 14 maart va 18.00 uur
Neem een kijkje in de klas Week 20 maart
Podium groep 7/8 Dinsdag 21 maart
CJG inloop Maandag 27 maart 8.30-11.30
Klasselunch groep 7/8 Donderdag 30 maart
Kijkavond Donderdag 6 april
Afsluiting IMV  groep 5 en groep 4 NH kerk Den Burg Zaterdag 8 april 11.15 uur
Afsluiting IMV  op school Donderdag 13 april 12.45 uur
Eindtoets groep 8 18,19 en 20 april