De kinderen van groep 8 hebben een uitnodiging meegekregen voor de adviesgesprekken die volgende week gevoerd zullen worden. Mocht het aangegeven moment niet schikken, overleg dan even met de leerkracht. Het rooster hangt op de deur van de klas.

De uitslag van de NSCCT van groep 7 zal besproken worden tijdens de rapportgesprekken, waar ook de cito in meegenomen zal worden.

 

Groeten Heike en Nienke