Welkom

Jarno en Roosje zijn  inmiddels vier jaar geworden! Hartelijk welkom, we wensen jullie een fijne schooltijd op de Vliekotter.

Gesprekken

Afgelopen week zijn de startgesprekken gevoerd. De leerkrachten hebben deze gesprekken als zeer waardevol ervaren! We gaan de driehoek gesprekken in februari wel weer zelf inplannen, omdat we hebben begrepen dat het voor sommige ouders moeilijk was overdag een moment te kiezen én het idee gaf: wie het eerst komt …..

Gelijktijdig met de uitnodiging zullen we ook het overzicht in de hal ophangen zodat u de mogelijkheid hebt onderling te ruilen.

Schooldiagnose

Net als wij u ook wel eens vragen een vragenlijst in WMKPO in te vullen tijdens een gespreksavond heeft het team een vragenlijst ingevuld, met als thema “De verantwoordelijkheid van kinderen voor organisatie en proces”.

Aan de  hand van de resultaten weten we of de kinderen door ons voldoende structuur wordt geboden om zelfstandig aan het werk te kunnen.  Dus wat goed gaat en waar we (samen) nog aan kunnen werken.

Het rapport gaf als resultaat een  3,37, daarmee scoort de school een ruim voldoende.

Op een teamvergadering hebben we de punten uit het rapport besproken, o.a.

Bespreekpunten waren:

1.De leerkracht laat de leerlingen eigen leervragen formuleren

2.De leerkracht laat leerlingen zelf volgorde, tijdstip, aanpak, plaats / hoeveelheid oefenstof bepalen

Sterke punten waren:

1.De leerkracht stelt zich coachend op en helpt op aanvraag

2.De leerkracht bevordert dat leerlingen samenwerken

Als voorbereiding op het startgesprek is er naar u een vragenlijst gegaan met het verzoek deze lijst met uw kind te bespreken. Ook het kind is d.m.v. rollenspel in de klas op het gesprek voorbereid. Het kind heeft tijdens het zgn. driehoekgesprek zijn/haar leervraag kunnen benoemen.

We hebben de doorgaande lijn zelfstandig werken vanaf groep 1/2 tot en met groep 7/8 onder de loep genomen.

Van planbord naar eigen agenda:

In groep 1/2 en 3 wordt er met een planbord gewerkt, waar zowel moet-als keuze opdrachten op staan. In groep 4, 5 en 6 staat de dagplanning met picto’s en doelen op het bord.

Groep 5/6 werkt met een weekagenda, daar plannen ze de weektaak rekenen op en geven ze voor spelling en rekenen aan of ze instructie nodig denken te hebben. Hiermee proberen wij het eigenaarschap van de kinderen te vergroten.

In groep 7/8 staat de agenda met doelen op het digibord. De kinderen schrijven de taken in hun schoolagenda. Ook zij mogen aangeven of ze aan de  instructietafel komen zitten.

Volgorde in het maken van de taken is beperkt, er moet nl. rekening houden worden met de organisatie, denk hierbij aan het computerrooster.

Vragenlijst kinderen

Kinderen van groep 5 t/m 8 hebben deze week een vragenlijst ingevuld over het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht, het aanbod, de organisatie en hun eigen zelfstandige rol.

Het rapport geeft als resultaat een 3,33, daarmee scoort de school een ruim voldoende.

Hoogste scores waren: veiligheid  in de klas, gym is leuk, het rooster staat op het bord, de juf zorgt ervoor dat we op een leuke manier met elkaar omgaan, extra uitleg als dat nodig is.

Laagste scores: Taal is niet altijd leuk, te weinig samenwerken (kinderen willen nog vaker!), de lessen worden niet altijd nabesproken. De uitkomsten worden nog besproken in een volgende teamvergadering.

Luizen controle

Deze week hebben de luizenmoeders de kinderen gecontroleerd.  Omdat er neten gezien zijn het verzoek thuis alle kinderen goed te kammen.

Vreedzame school

We zijn na de herfstvakantie begonnen met blok 2 van de Vreedzame school.  Dit blok heet: “We lossen conflicten zelf op”. In deze periode leren de leerlingen het begrip ‘conflict’ en ze krijgen zicht op hoe je kunt reageren als je een conflict hebt. Na dit blok verwachten we van de leerlingen dat ze, met behulp van een eenvoudig stappenplan, hun conflicten veelal zelf kunnen oplossen. 

Op de Vliekotter maken we daarbij gebruik van 3 stappen:

  1. Als iemand iets doet wat jij niet wilt, vraag je of de ander wil ophouden.
  2. Als de ander hier geen gehoor aan geeft, zeg je duidelijk: Stop, hou op!
  3. Als het niet gelukt is op deze manier, haal je de leerkracht erbij. 

Levolessen “Goud”

Goud is het meest kostbare op aarde. Het staat voor het beste, voor het hoogste en meest waardevolle wat je kunt bedenken. Denk aan gouden medailles, aan mensen met een hart van goud of aan sprookjesachtige schatten van kisten vol gouden munten die door piraten verstopt of juist gevonden worden. En ook heilige voorwerpen en beelden zijn vaak van goud, zoals de Ark of beelden van de Boeddha. Maar goud heeft ook een andere kant: het kan je verleiden en verblinden.

Voor het lesoverzicht verwijzen we u met onderstaande link naar de website van Hemel en Aarde.

http://www.hemelenaarde.nl/fileadmin/files/Hemel_en_Aarde/website/jaargang/HenA_16-2_Lesoverzicht.pdf

Mediawijsheid

Thema: ‘Feit, Fake of Filter: Hoe word jij beïnvloed?’

In een wereld vol media klikken, liken, kijken, delen en zoeken we er op los. Het is steeds lastiger geworden om het onderscheid tussen feit en fake te kunnen maken. Sociale media, kranten, tv en online groepen oefenen bovendien grote invloed uit op hoe wij onszelf, de ander of de wereld zien.

Van 18 tot en met 25 november 2016 wordt er weer een nieuwe Week van de Mediawijsheid georganiseerd. Tijdens deze week wordt stilgestaan hoe beïnvloeding werkt in onze wereld vol media.

Groep 7/8 doet mee met de mediamasters en brengt later in het schooljaar nog en bezoek aan de bieb. Groep 3 tot en met 6 gaan  in de week van de mediawijsheid naar de bieb voor de lessen over dit onderwerp.  Zie voor data onderaan in het overzicht. De juffen zijn natuurlijk op zoek naar chauffeurs!

Peuters op bezoek

Vandaag kwam het eerste groepje peuters van de Pepermolen met de juf even op bezoek. Samen met de kleuters hebben zij liedjes gezongen en een klein spelletje gedaan in de kring. We kijken al weer uit naar volgende week.

img_1275-desktop-resolutie img_1276-desktop-resolutie

Kijkavond

Dinsdag 8 november bent u weer samen met uw kind(eren) van harte welkom op de kijkavond van 18.00-19.00 uur. De kinderen zullen aan u laten zien waar ze op school zoal mee bezig zijn en vooral op wat voor manier zij dat doen.

Carrousel

Woensdag 9 november ruilen de leerkrachten allemaal weer van ongeveer 9 tot 10 uur van groep. Dit doen wij om inzicht de krijgen in de doorgaande lijn wat klassenmanagement betreft. Kinderen vinden het ook leuk om een moment een nadere leerkracht in de groep te ontvangen.

Sint Maarten

In alle groepen worden weer lampionnen gemaakt om mee langs de deuren te lopen en de liedjes te zingen.

Sinterklaas

Sint en zijn pieten zullen vrijdag 2 december een bezoek aan onze school brengen. U bent van harte welkom tijdens het zingen en binnenhalen op het plein en in de hal.

Kerstfeest

Het Kerstfeest gaan wij dit jaar  vieren mét de ouders. U kunt de datum alvast in uw agenda noteren: woensdag 21 december.

CJG inloop

Schoolmaatschappelijk werker Cecil van Tiel van het Centrum voor Jeugd en Gezin, is maandag 14 november  van 8.30 tot 11.30 uur op school aanwezig. U kunt vrij binnenlopen en eventueel vragen stellen zonder daarvoor een afspraak te maken.

We verwijzen u naar de CJG site, daar kunt u alle inloopmomenten vinden.

http://www.cjgtexel.nl/contact#Tabel1

Ouderwerkgroep (OWG)

De werkgroep is wat verzwakt …. Omdat de ouders waarvan hun jongste kind naar de OSG is gegaan uiteraard de groep hebben verlaten. De ouderwerkgroep is dus op zoek naar ouders die graag de handen uit de mouwen steken. Juist ook een ouder met een kind in de bovenbouw  is van harte welkom. Graag opgeven bij juf Heike.

Hartelijke groet, Team Vliekotter

Sportservice

Een Jeugdsportpas is een pas waarmee een kind (basisschool groep 6, 7 en 8) bij een deelnemende sportvereniging een kennismakingscursus kan volgen. Deze cursus bestaat uit 4 lessen van één uur (of 45 minuten).
Per jaar zullen er twee periodes komen waarin de Jeugdsportpas van kracht zal zijn. Voorafgaande aan de periode zal er op de basisscholen een korte uitleg worden gegeven door Sportservice Texel aan de kinderen over het project en over de sporten die centraal staan tijdens de periode.

Deelname kost slechts € 5,- per sport en is geheel vrijblijvend. Kinderen mogen na afloop van de kennismakingslessen natuurlijk lid worden van de club, maar dat is niet het doel op zich.

Voor deze periode (van 8 november tot en met 2 december) hebben zich vier sportaanbieders aangemeld.

  • Karate bij Budovereniging Shima in Den Burg
  • Volleybal bij Volleybalvereniging Tevoko in Den Burg
  • Zumba/Dansmix bij Stay Fit Texel in Den Burg
  • Acrogym bij Gymvereniging Oudeschild in Oudeschild
  • Freerunning bij Gymvereniging Oudeschild in Oudeschild

De informatiefolder inclusief deelnameformulier wordt vanaf 25 oktober uitgereikt aan de kinderen. De deelnameformulieren moeten weer ingeleverd worden bij de vakleerkracht en Sportservice Texel zal deze ophalen. Sportservice Texel is ook de contactpersoon met de deelnemende sportverenigingen.

Sportservice Texel hoopt dat deze Jeugdsportpas wederom met veel enthousiasme zal worden ontvangen en rekent op een goede samenwerking.

Met vriendelijk groet, Namens Sportservice Texel

Connie Joling

Emmalaan 51

1791 AT Den Burg

Tel. 0222-322815

E-mail: sportservicetexel@texel.com

www.sportservicetexel.nl

Nieuwsbericht Nationaal Park Duinen van Texel

De natuur heeft jou nodig. Kom ook helpen op de TexelseNatuurwerkdagen!

Vind jij het leuk om lekker buiten bezig te zijn? Handen uit de mouwen en ondertussen genieten van een mooi stukje natuur? Geef je dan op voor de Texelse Natuurwerkdagen van Nationaal Park Duinen van Texel op woensdag 19 oktober en zaterdag 5 november. Combineer je inspanning met ontspanning!

De natuur op Texel kan best wat extra handjes gebruiken. Er is genoeg te doen. Gezamenlijk gaan we aan de slag om bomen die niet in het duingebied thuishoren te verwijderen. Lekker spitten, zagen, knippen en opruimen. Zo zorgen we ervoor dat de Texelse duinen mooi en aantrekkelijk blijven. Iedereen kan meehelpen: jong en oud, groot en klein.

Zin om mee te helpen? Kijk dan snel op http://www.npduinenvantexel.nl/Activiteitenkalender/Natuurwerkdag-Texel en meld je aan! We maken er een leuke tijd van.

We gaan aan de slag in de Bleekersvallei. Op woensdagmiddag 19 oktober verzamelen om 13.00 uur bij de BBQ/parkeerplaats (Strandslag Paal 15) en zijn rond 15.30 uur weer klaar. Op zaterdag 5 november verzamelen we al om 10.00 en zijn we rond 12.30 uur weer terug. Er staat van alles op het programma, maar we creëren vooral een ontspannen en gezellige sfeer. Iedereen werkt in z’n eigen tempo. Elk extra ‘handje’ is tenslotte welkom. We doen deze natuurwerkdag in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer, die voor de juiste gereedschappen zorgen. Samen verwijderen we de opslag van dennen en berken en wil je weten waarom? De boswachters van Staatsbosbeheer leggen dat graag uit.

 

 

Agenda  

 

Datum
Kijkavond Dinsdag 8 november 18.00 – 19.00
Studiedag Texelse scholen Thema gedrag,    alle kinderen vrij Woensdag 16 november
CJG inloopmoment Maandag 14 november 8.30-11.30
Podium groep 3/4 Dinsdag 15 november 14.00 uur
Week mediawijsheid / mediamasters groep 7/8 Maandag 18 tot vrijdag 24 november
Bieb bezoek groep 1/2 i.v.m. mediawijsheid Dinsdag 22 november 9.00 – 10.00
Biebbezoek groep 3/4 i.v.m. mediawijsheid Dinsdag 22 november 10.30 -11.30
Biebbezoek groep 5/6 i.v.m. mediawijsheid Woensdag 23 november 9.00 – 10.00
Sinterklaasfeest Vrijdag 2 december
MR vergadert Dinsdag 6 december 19.00 uur
CJG inloopmoment Maandag 12 december
Afsluiting 1e periode IMV groep 5  verplaatst! Donderdag 15 dec 12.45 uur
Kerstfeest Woensdag 21 december 17.00 uur
Kerstvakantie start voor alle kinderen vanaf 12.15 uur Vrijdag 23 december