https://youtu.be/TdfDRFDYM1w   Kinderboekenweek: ‘Voor altijd jong’   Alle kinderen van groep 7/8 stonden op het podium voor de opening voor de Kinderboekenweek met het lied: ‘Voor altijd jong’ Elke vrije minuut werden de teksten en danspasjes geoefend. Het valt helemaal niet mee om dat tegelijkertijd te doen! Het resultaat mocht er dan ook zijn! Gedurende de hele Kinderboekenweek kwam het thema terug. Tijdens begrijpend lezen hebben de kinderen in tweetallen een webpad gemaakt, waarin ze verplichte en vrije opdrachten moesten en mochten maken over het thema van de Kinderboekenweek.. Zie http://webpad-kbw-2016.yurls.net/nl/page/ opakind01Via foto’s hebben we verteld over fijne/bijzondere momenten met je opa/oma   Helaas zijn een aantal opa’s en oma’s niet meer onder ons. Vaak vinden we nog een gedenkplek op bijv. het kerkhof. Op een  kerkhof  kun je vaak ook een stukje cultuur van een land zien. Kinderen hadden hier wel verhalen over. Het kerkhof bij de Maartenskerk en de kerk zelf (met op de vloer oude grafstenen) hebben we bezocht en ontdekt dat met er veel getallen te vinden zijn, waarmee je bijv. kunt rekenen. Ook zijn er verschillende (oude) schriften te verkennen in de Maartenskerk. Een aantal kinderen vond het jammer dat er niet meer tijd was om alles te ontdekken. Gelukkig is de kerk regelmatig buiten schooltijd geopend. vooraltijdjong12 vooraltijdjong14 vooraltijdjong15vooraltijdjong16 vooraltijdjong06Opa’s en oma’s weten zich vaak ook nog goed de dag te herinneren dat de papa’s en mama’s werden geboren en natuurlijk ook de kleinkinderen. Zo kwam een oma van een groepsgenoot ons vertellen van de geboorte van een nieuw broertje. In de groep hebben we foto’s van deze nieuwe wereldburger bekeken en geheel volgens traditie smulden we van de beschuit met muisjes.       In en rond de Maartenskerk hebben we ook rubbings (afdrukken m.b.v. (kleur) potlood) die de kinderen gebruiken voor het maken van de kerk op hun kunstwerk dat samen met de kunstenaar in de klas Maurice Christo van Meijel wordt gemaakt. Met Maurice hebben we gewerkt aan een landschapskunstwerk, waarin verleden, heden en toekomst een plekje krijgen. De schilderijen zijn nog niet af, maar we hopen ze heel gauw in de hal tentoon te kunnen stellen, komt u ze dan ook bewonderen? vooraltijdjong17vooraltijdjong21 Groot lees voor aan klein; dit is een onderdeel wat we ieder jaar weer terug laten komen in de Kinderboekenweek. De kinderen uit onze groep hebben voorgelezen aan hun schoolgenootjes uit de onderbouw. Bij de evaluatie bleek dat onze kanjers heel goed weten hoe je de kinderen er echt bij kunt betrekken, door bijvoorbeeld vragen te stellen tijdens het lezen, of aan de kinderen te vragen hoe ze denken dat het verhaal verder gaat. In de bovenbouw leren de kinderen deze vaardigheden (die je een tekst beter laten begrijpen) tijdens de begrijpend leeslessen. Voor de trotse juffen is het dan heel fijn te merken dat de kinderen hierin zo vaardig zijn dat ze het als echte meesters en juffen in kunnen zetten bij hun jongere leesmaatjes! grootleesvooraanklein01 grootleesvooraanklein03 grootleesvooraanklein04   grootleesvooraanklein05 Tijdens de taallessen hebben de kinderen ook nog een biografie geschreven over hun opa of oma. Zo proberen we de lesstof uit de methodes te koppelen aan het thema waarmee we werken, zodat het leren leuk en betekenisvol blijft. We hebben een leerzame Kinderboekenweek gehad!