Voor altijd jong

De Kinderboekenweek is vorige week geopend met de dans, voorgedaan door groep 7/8 op het podium. Er is veel voorgelezen door “groot aan klein”. Woensdag werd volgens traditie de kinderboekenmarkt gehouden.  Er zijn weer veel boeken van eigenaar gewisseld.

20161012_122124-desktop-resolutie   vooraltijdjong08-desktop-resolutie

Kunst in de klas

Onder begeleiding van Maurice is er zeer kunstig gewerkt in alle groepen. Vrijdag worden de kunstwerken in  groep 5/6 en 7/8  afgemaakt.

img_1256-desktop-resolutie

Lijnbaltoernooi groep 5/6

De kinderen hebben hun eerste wedstrijdje lijnbal gespeeld. Van harte gefeliciteerd, zij hebben de sportiviteitsprijs gewonnen!

Gesprekken

Vrijdag krijgt uw kind de papieren uitnodiging en een begeleidende brief mee over het startgesprek dat in de week na de herfstvakantie zal plaatsvinden, per abuis stond er eerst op de intekenlijst een verkeerde datum.

We begrijpen dat het voor een aantal ouders best lastig is een goed tijdstip te kiezen i.v.m. bijvoorbeeld hun werk. Mocht het nu echt niet gaan lukken op het voorgestelde tijdstip, neem dan contact met betreffende juf op en maak samen een andere afspraak.

Deze nieuwe vorm van gesprek komt in de plaats van de bij u bekende 10-minutengesprekken.  We zien het belang van een goede samenwerking tussen leerkrachten en ouders.  Leerlingen presteren het beste als zij samen met hun ouders en hun leerkracht kunnen afstemmen over hun behoeften. Zo kunnen leerkracht, ouders en kind een zgn. gouden driehoek vormen.

De nieuwe gesprekken vinden drie keer per jaar plaats in oktober, februari en juni en zullen een kwartier duren.

Het eerste gesprek gaat over de start en het afstemmen van (leer)behoeften van uw kind, tijdens het tweede en derde gesprek staat de ontwikkeling van uw kind centraal op het gebied van zowel sociale emotionele als cognitieve vaardigheden.

Het startgesprek willen we samen met u en uw kind voeren. Vanaf groep 3 verwachten we dus dat alle kinderen hierbij aanwezig zijn. Op deze manier wordt de gouden driehoek nog meer zichtbaar en worden leerlingen ook steeds meer eigenaar van hun eigen leerproces.

Hoe ziet het eerste gesprek eruit? Met drie partijen (kind, ouder(s)/verzorger(s) en leerkracht) gaan we in gesprek over hoe het gaat op school. Uw kind zal hierbij worden uitgenodigd om vooral ook zelf aan het woord te zijn.

Om het gesprek een zo goed mogelijke inhoud te geven, vragen wij u het gesprek voor te bereiden. Thuis kunt alvast na denken en een gesprekje voeren met uw kind over de volgende onderwerpen.

De leerkrachten oefenen met de  kennis die ze hebben opgedaan tijdens de scholing (kind)gesprekken. De kinderen bereiden we in hun groep voor op deze nieuwe vorm van gesprek, waarbij hun rol belangrijk wordt. Dit doen zij bv. aan de hand van een rollenspel.

Algemeen Welke 4 woorden vertellen het beste wie jij bent/uw kind is?

(bijvoorbeeld: behulpzaam, verlegen, druk, enthousiast enz.)

 

Wat vind je leuk op school?
Wat vind je minder leuk of vind je moeilijk?
Wat heb je nodig/heeft uw kind nodig om er een goed jaar van te maken?
Wat zijn je sterke kanten / wat kun je goed?

 

 

Werkhouding Hoe gaat het leren en werken nu op school?

 

Wat gaat al goed?
Wat zou je nog anders willen doen; willen leren?
Hoe kan juf  je daarbij helpen?
Hoe kunnen je ouders daarbij helpen?

 

Afspraken Welke afspraken zijn er al gemaakt, waar we rekening mee moeten houden?

 

Nieuwe afspraken:

Waar moeten wij als school rekening mee houden?

Wat zijn aandachtspunten voor jou, waar moet jij je aan houden?

Voorstellen

Een nieuw gezicht op de Vliekotter, dat klopt! Mijn naam is Annemiek van Ingen (30 jaar) en ik woon samen met mijn vriend in Den Burg. Sinds dit schooljaar ben ik elke vrijdagochtend op de Vliekotter te vinden. Ik ben namelijk schaduw intern begeleider, een stagiaire. Ik loop en kijk mee met intern begeleidster Greetje Witte op welke wijze zij haar werk als ib’er uitoefent. Ook zal ik soms bepaalde taken overnemen van Greetje.

Het eerste half jaar zal ik deze functie uitoefenen op de Vliekotter en het 2e deel van het schooljaar zal ik dit doen op basisschool Durperhonk in De Cocksdorp. Ik ben namelijk de andere dagen van de week groepsleerkracht van groep 7/8 op Durperhonk. Ook ben ik dit jaar begonnen met de opleiding Master Educational Needs in Amsterdam. Mijn specialisatie is begeleiden en dat past heel mooi bij de functie schaduw ib.

Ik hoop dit jaar veel te leren op het gebied van intern begeleider en het is fijn dat ik de mogelijkheid krijg om dit op de Vliekotter te doen.

Annemiek van Ingen

Lezen in de herfstvakantie

Het is bijna herfstvakantie en dat betekent dat er weer vrije dagen in het vooruitzicht zijn. Om de leesontwikkeling te stimuleren en de gemaakte vorderingen vast te houden is het belangrijk dat kinderen ook buiten school lekker lezen. Vrijdag kunt van de leerkracht van uw nog een herfstboekenlijsten ontvangen . Kinderen kunnen met de lijst naar de bibliotheek gaan en zo een leuk boek uitzoeken op hun eigen niveau. 

MR

De medezeggenschapsraad  vergadert dinsdag 25 oktober. 

 —————————————————————————————————————–

Tussenbericht Vervolgstappen:  Project Ontwikkeling Onderwijs Texel – Onderwijs Centrum Texel  13 oktober 2016 

Met dit tussenbericht willen wij u graag kort informeren over de stand van zaken. Ondanks dat het niet voor iedereen zichtbaar is , wordt er achter de schermen goede voortgang geboekt. 

Werkzaamheden stuurgroep en projectgroep

Met veel plezier wordt er door de stuur- en projectgroep aan de hand van het ‘Contourendocument Ontwikkeling Onderwijs Texel’[1] gewerkt aan het project. In deze fase zijn we bezig met de verdere uitwerking van de onderwijskundige samenwerking tussen de basisscholen (in Den Burg en de buitendorpen) onderling en de samenwerking met en het medegebruik van OSG De Hogeberg. Verder is in onderzoek welke juridische, financiële en inhoudelijke aspecten een rol spelen bij het opzetten van het Onderwijs Centrum. Naar verwachting nemen alle betrokken partijen eind december een definitief besluit over de doorgang van het Onderwijs Centrum Texel. 

Bouwen op papier

Medio januari 2017 wordt gestart met het ‘bouwen op papier’. Eerst het Programma van Eisen en de selectie van de architect, daarna de ontwerpfase (ca. april 2017 – februari 2018). Bij het ‘bouwen op papier’ wordt definitief bepaald wie, hoe, wat en waar. De ingebruikname van het Onderwijs Centrum is naar verwachting schooljaar 2019-2020. Voor het maken van het Contourendocument zijn leerlingen, ouders, medewerkers, maatschappelijke organisaties en TOP (Texels Ondernemers Platform) betrokken. Ook voor het vervolg worden deze groepen uitgenodigd om mee te denken.

Namens de Stuurgroep Ontwikkeling Onderwijs Texel,

Gert Jan Veeter

Voorzitter stuurgroep en Voorzitter College van bestuur van Sarkon

De Projectorganisatie Ontwikkeling Onderwijs Texel bestaat uit Scholengroep Texel, Stichting Sarkon, Stichting Kopwerk, Stichting Schooltij, Stichting Samenwerkingsschool, OSG De Hogeberg en de gemeente

[1] Het Contourendocument treft u aan op de website van uw school

 ————————————————————————————————————————

Gemeente peilt behoefte zomerkampen Texelse jeugd

De gemeente Texel wil de behoefte aan zomerkampen voor de jeugd in kaart brengen. In de periode van maandag 26 september tot maandag 31 oktober 2016 wordt daarvoor een online enquête afgenomen. Texelse ouders met kinderen in de leeftijd van 6 tot 16 jaar en tieners (12 tot 16 jaar) worden opgeroepen de enquête in te vullen. Wethouder Huisman: ” Des te meer mensen de enquête invullen, des te beter wij een beeld krijgen van de behoefte die er is aan zomerkampen. Daarom roep ik mensen op een aantal minuten te besteden aan het invullen ervan.” Met het onderzoek wordt uitvoering gegeven aan het initiatiefvoorstel dat de raad vorig jaar indiende.

De drukke zomermaanden zijn voor veel ouders op Texel een uitdaging: dit is de periode waarin een groot deel van de jaarinkomsten verdiend worden en de de kinderen zijn vrij zijn. Aldus de gemeenteraad die vorig jaar een initiatiefvoorstel aanname waarin zij het college opdracht gaven samen met Artex, Young4ever, de Sportraad en andere organisaties te onderzoeken of het mogelijk is om uiteenlopende nieuwe zomerkampen voor Texelse kinderen te organiseren.

De raad wil graag dat  alle Texelse kinderen tussen de 6 en de 16 jaar één of twee weken gratis of tegen een laag tarief naar een Texels zomerkamp moeten kunnen gaan. Met name de zomerstop bij verenigingen en het feit dat de kinderen niet op vakantie kunnen door het seizoengevoelige karakter van de werkzaamheden van hun ouders, kunnen een reden zijn om zomerkampen aan te bieden.

Uw mening laten weten?
Wilt u laten weten hoe u erover denkt? Vul de online vragenlijst in. U kunt de vragenlijst ook anoniem invullen. De vragenlijst wordt eveneens via Facebook, Twitter en via kanalen van derden verspreid.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Puurzsazsazsu in opdracht van de gemeente Texel. Aan de hand van de resultaten wordt er voor de gemeenteraad een voorstel gemaakt voor een invulling aan Texelse zomerkampen in 2017.

herfst-op-texel-desktop-resolutie

Een fijne herfstvakantie gewenst, Team Vliekotter

 

Agenda   Datum
Ouder/kind/leerkracht gesprek Week 24-28 oktober
MR vergadering Dinsdag 25 oktober
NSCCT Groep 7/8 (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) Donderdag 3 november
Kijkavond Dinsdag 8 november 18.00 – 19.00
Studiedag Texelse scholen Thema gedrag,    alle kinderen vrij Woensdag 16 november
CJG inloopmoment Maandag 14 november
Week mediawijsheid Maandag 14 t/m vrijdag 18 november
Podium groep 3/4 Dinsdag 15 november 14.00 uur
Sinterklaasfeest Vrijdag 2 december
CJG inloopmoment Maandag 12 december
Afsluiting 1e periode IMV groep 5  verplaatst! Donderdag 8 december 12.45 uur