We zijn het schooljaar begonnen met 22 kinderen, 12 kinderen in groep 2 en 10 in groep 1. We verwachten voor de kerstvakantie in ieder geval nog 4 kinderen erbij.
In groep 1-2 werken we vanuit thema’s, als start hebben we het thema “de school”  om regels en afspraken te herhalen en in te oefenen.
Aansluitend komen tot de kerstvakantie de volgende thema’s aan bod:
-Ik ben ik
-Familie en kunst in de klas tijdens de Kinderboekenweek
-Herfst
-Vieringen (Sint Maarten, Sint, kerst en oud en nieuw)

Dit jaar hebben wij met groep 1-2 een podium voorstelling, nml. donderdag 13 oktober, de voorstellingen beginnen om 14.00 uur in de hal en ouders zijn dan van harte welkom.
Op maandag-dinsdag en woensdag staat Resi voor de klas en op donderdag en vrijdag Klaartje.
We starten iedere ochtend in een kring, het is dus belangrijk dat de kinderen gezamenlijk de dag beginnen.

Als we  twee keer  pauze hebben,  is de eerste pauze om 10.15 uur en de gewoonte is dan dat de kinderen fruit eten en erbij drinken. De tweede pauze is bedoeld voor het eten van brood en drinken.

Met ingang van dit schooljaar is er geen speelgoed dag meer i.v.m. de effectieve leertijd.
Ieder jaar zijn er een aantal uitstapjes, zoals bv. naar EcoMare, de bibliotheek en schoolreisje, we zijn dan heel blij als ouders willen helpen met het vervoer.

Op dinsdag en donderdag hebben we gym in de Bijenkorf.
Het is niet handig om de kinderen met een fiets of step naar de gymzaal te laten komen, want we lopen samen terug naar school.
We starten met een inloop waar ouders met hun kind kunnen ballen. De les begint om 8.30 uur, we verwachten dan dat de ouders naar huis gaan.