Geboren

Emmelie Jannetje , zusje van Jesse uit groep 8 en Lena uit groep 5, is in de zomervakantie geboren.

We feliciteren de familie van HARTE  en wensen hen veel geluk!

beschuit-met-muisjes-meisje

CJG inloop

Schoolmaatschappelijk werker Cecil van Tiel van het Centrum voor Jeugd en Gezin, is maandag 5 september  van 8.30 tot 11.30 uur op school aanwezig. U kunt vrij binnenlopen en eventueel vragen stellen zonder daarvoor een afspraak te maken.

Graag verwijzen we u naar de CJG site, daar kunt u alle inloopmomenten vinden.

http://www.cjgtexel.nl/contact#Tabel1

Calamiteitenkaartje en adresboekje

Uw kind heeft deze week een oranje calamiteitenkaartje meegekregen.

Wilt u de voorzijde van deze kaart invullen en de kaart weer retour meegeven aan uw kind?

De kaarten worden per groep in een mapje gedaan, het mapje gaat altijd met de groep mee, ook buiten school dus. In geval van nood zijn dan de benodigde gegevens altijd bij de hand.

Het telefoonnummer wordt gebruikt voor de telefoon-alarmlijst. Wanneer er snel iets aan de hele groep doorgegeven moet worden belt de leerkracht de eerste twee ouders/verzorgers van de lijst en deze bellen ook weer twee ouders en zo gaat dat door tot de hele groep geïnformeerd is.

Tevens worden de gegevens gebruikt voor in het adresboekje, dat komende week met alle kinderen mee naar huis gaat. Naast de groepsindeling vindt u in het adresboekje informatie over o.a. gymtijden, vakanties, vrije dagen i.v.m. studie van het team, namen van MR- en OWG leden.

Informatieavond

U heeft een uitnodiging ontvangen voor de informatieavond op dinsdag 6 september .

Er worden twee rondes gehouden zodat u, wanneer u meer dan één kind op school heeft, in ieder geval naar twee verschillende lokalen kunt gaan.

Ronde 1 : 19.00 -19.45 uur en ronde 2 : 20.00 – 20.45 uur. Tussendoor is er koffie en thee.

We rekenen zeker op uw komst!

Vreedzame school

Tijdens het eerste blok van de methode De Vreedzame School werken we samen aan een positief werkklimaat. Naast de algemene  schoolregels, de zgn. kapstokregels  hebben leerkrachten en kinderen samen afspraken gemaakt over hoe je prettig met elkaar omgaat en over de inrichting en het netjes houden van de klas. In elke klas worden dergelijke afspraken gemaakt. Waar moeten we samen aan denken als we het leuk willen hebben in de klas en op school? Ook worden er taken verdeeld. Door elk kind een stukje verantwoordelijkheid te geven binnen de school, is de school van ons allemaal. Zo heeft elk kind een eigen taak in zijn of haar groep. 

Levo lessen a.d.h.v.  de methode “Hemel en Aarde”

De lessen levensbeschouwelijke vorming worden vanaf dit schooljaar in de eigen groep door de eigen leerkracht gegeven.

Het eerste thema, wat loopt tot de herfstvakantie, is “ Vraag

De schooldag hangt van vragen aan elkaar. Wie niets te vragen heeft, leert niet veel. In deze lessen ontdekken we dat er altijd iets te vragen overblijft, en dat is maar goed ook. Wie iets vraagt, kan iets nieuws ontdekken.  Met onderstaande link kunt u het lesoverzicht van de eerste periode inzien.

http://www.hemelenaarde.nl/fileadmin/files/Hemel_en_Aarde/website/jaargang/HenA_16-1_Lesoverzicht.pdf 

 

Hartelijke groet, Team Vliekotter

 

Persbericht van de bibliotheek   

AVI lezen en schrijven

In september beginnen weer veel zesjarigen in groep 3 met leren lezen en schrijven. De eerste schreden op leesgebied zetten de kinderen aan de hand van boekjes op AVI niveau. AVI geeft het technisch leesniveau aan. Deze allereerste boekjes bestaan uit heel simpele woordjes met veel illustraties. Na een paar maanden hebben de kinderen al iets meer geleerd, maar alleen nog woorden met één lettergreep. Aan het eind van groep 3 kennen ze meestal alle letters en kunnen ze eenvoudige tweelettergrepige woorden aan.

Boeken lezen is voor de beginnende lezertjes al een hele klus, maar het schrijven van deze AVI boeken is een kunst apart. De auteur dient zich precies te houden aan wat de kinderen op welk niveau net geleerd hebben. Vooral de laagste AVI niveaus zijn lastig. Want hoe schrijf je met alleen eenlettergrepige woorden een leuk, spannend en aansprekend verhaal voor een zesjarige?

De bibliotheek heeft de Texelse schrijfster Marianne Witte uitgenodigd voor een lezing over de kunst van het AVI boeken schrijven. Daarvoor waren de afspraken snel gemaakt, want de auteur is ook werkzaam in de bibliotheek. Witte schrijft al jarenlang kinderboeken, o.a. op AVI niveau, zoals de populaire serie over Fee Fleur en de serie over Poes Moos. Deze boekjes worden uitgegeven door uitgeverij Kluitman in Alkmaar.

De lezing is bedoeld voor ouders, leerkrachten en andere belangstellenden. Na afloop is er gelegenheid haar boeken te kopen en te laten signeren.

In de bibliotheek wordt in september en oktober een ruime collectie AVI boekjes uitgestald om te lenen. Voor kinderen tot 18 jaar is een lidmaatschap van de bibliotheek gratis.

 

Datum:                        28 september 2016

Locatie:           Bibliotheek Texel, Drijverstraat 7, Den Burg

Aanvang:         20.00 uur

Entree:             € 3.50 voor bibliotheekleden, € 5.00 voor niet leden