Fancy fair met thema  “Verre reizen”

De voorbereidingen zijn nu in volle gang!

Waar: in en rond de school

Wanneer: dinsdag 12 juli

Tijd: 17.00 – 20.00 uur

Wat : bekijken van werkstukjes in de school,  Rad van avontuur, kinderen groep 7/8 presenteren hun eigen bedrijfjes, heerlijke gerechten o.a. gemaakt door kinderen,  koffie/thee en koek, spelletjes voor jong en oud, malle  foto-shoot, paardje rijden en meer. 

De intekenlijst  hangt! U kunt zich opgeven om een cake , koek of taart te bakken voor de verkoop op de fancy fair.

Om een gezellige koffie hoek te creëren zijn we op zoek naar enkele statafels. Wilt u aan een van de leerkrachten doorgeven wanneer we uw statafel(s) mogen lenen?

Hekwerk

Volgende week of de week erna wordt de omheining bij de school verwijderd en komt het nieuwe hekwerk. Om de werkzaamheden van Tatenhove en ABC precies op elkaar af te stemmen valt niet mee. Het is dus mogelijk dat we een dag of twee geen hek rond de school hebben.

Nieuw meubilair

De laatste dag voor de zomervakantie  zetten we alle tafels en stoelen van groep 3 t/m 8 buiten. Deze worden opgehaald door Europahulp en krijgen een goede bestemming.

Op dezelfde dag komen er nieuwe (gebruikte)  tafels en stoelen van een school uit Den Helder, deze worden gebracht door een verhuisbedrijf . Na de vakantie hebben alle kinderen dezelfde soort tafel en zijn we, vanuit een voorraadje, beter in staat een tafel met de juiste hoogte aan ieder kind  te geven.

We zijn er blij mee!

Studiedag

Vandaag hebben de leerkrachten aan elkaar de groepsresultaten gepresenteerd van de Citotoetsen, en samen geanalyseerd  wat dit voor de aankomende periode, volgend schooljaar, voor ons lesaanbod en ons handelen betekent.

Er zijn met name actiepunten naar voren gekomen v.w.b. de vakgebieden lezen en spelling.

Daarna zijn we  in gesprek gegaan hoe we onze visie op gepersonaliseerd leren vorm willen geven.  Hoe kunnen we de kinderen het beste betrekken bij wat en hoe ze willen leren?

Daarvoor gaan we ons met name richten op de volgende drie oneerwerpen:

1 De leerkracht heeft het kind goed in beeld , denk hierbij bv. aan ons leerlingoverzicht waarin wij naast toets gegevens ook noteren wat belemmerende en stimulerende factoren zijn voor het kind.

2 Het kind heeft zich zelf goed in beeld,  hierbij kunt u denken aan o.a. een kritische werkhouding en het plannen van het eigen werk.

3 De ouders hebben het kind goed in beeld , we kunnen  bv. de klasdeur openen voor ouders juist tijdens schooltijden, om zo de betrokkenheid bij het werk van het kind te verhogen.

Enkele teamleden gaan de plannen verder uitwerken, zodat wij er volgend schooljaar mee aan de slag kunnen.

Muurschildering

Onze conciërge Ben Witte  heeft vandaag samen met zijn zus een prachtig beeld van een eiland op de muur geschilderd.

 IMG_1105 (1) [Desktop Resolutie]  IMG_1106 (1) [Desktop Resolutie]

Binnenkort maakt Ben het af en nadat de rubbertegels zijn gelegd i.v.m. de veiligheid, bevestigd hij ook de handgreepjes waarmee de kinderen  langs de muur kunnen klimmen.  Hartelijk bedankt, Ben! Het wordt geweldig.

Educatieve  apps en meer

Mijn Kind Online, een website van Kennisnet, zet in onderstaande link goede en leerzame apps en sites voor kinderen tussen 4 en 12 jaar op een rij.

http://mijnkindonline.nl/sites/default/files/uploads/125_leerzame_apps_en_websites_0.pdf

Bericht van de OSG

Beste brugklasouders, 

Namens de collega’s van OSG de Hogeberg wil ik u van harte uitnodigen voor de informatieavond over gepersonaliseerd leren waarmee we volgend jaar een start gaan maken. Om u allen in de gelegenheid te stellen om hierbij aanwezig te zijn, kunt u kiezen uit twee momenten: 

–          Dinsdagavond 5 juli van 19.30-21.00 uur

–          Donderdagavond 7 juli van 19.30-21.00 uur 

Beide bijeenkomsten zijn in de aula van de school. We hopen u te mogen ontmoeten op een van de avonden. 

Hartelijke groeten,  Marcella Engbrenghof   rector OSG De Hogeberg

 

Alvast de data van de vakanties schooljaar 2016-2017

Herfstvakantie 17 oktober t/m 21 oktober 2016
Kerstvakantie 26 december t/m 6 januari 2017
Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 24 februari 2017
Paasvakantie 14 april t/m 17 april 2017
Meivakantie incl. koningsdag 24 april t/m 28 april 2017
Bevrijdingsdag   5 mei 2017
Hemelvaart 25 mei t/m 26 mei 2017
Pinkstervakantie   5 juni t/m 9 juni 2017
Zomervakantie 24 juli t/m 1 september 2017

 

Agenda

 

Datum
Pannatoernooi Woensdag 29 juni  13.30 uur
Atletiek ochtend groep 3/4 Vrijdag 17 juni
Studiedag kinderen vrij Vrijdag 24 juni
CJG inloop Maandag 27 juni
Slagbal groep 7/8 Maandag 27 juni
Rapporten mee Vrijdag 1 juli
10 minuten gesprekken Dinsdag 5 en woensdag 6 juli
Fancyfair Dinsdag 12 juli
Kinderen middag vrij Dinsdagmiddag 12 juli
Zomervakantie Maandag 18 juli  start

Hartelijke groeten, Team Vliekotter