Schoolreis groep 3 en 4

Vanmorgen gingen we op pad met 5 auto’s richting Paal 9

Daar hebben we allerlei dingetjes gejut van het strand

die we nodig hadden voor ons bezoekje aan Kaap Skil.

De grote spullen hebben we maar op het strand gelaten…

03 05  10

Bij Kaap Skil gingen we een “Juttersstuk” maken met kunstenares Paulien Valk.

We konden onze eigen spullen gebruiken maar er lagen ook nog bakken en tafels vol schelpen, touw, krabbepootjes, net, plastic, handschoenen, een schepje, een pen, houtjes, een borstel…

13  19  22

27  29  34

Allemaal ons eigen “windorgeltje” mee naar huis

Daarna vertrokken we van Oudeschild richting De Cocksdorp.

We konden volgen op de kaart van Texel dat we helemaal naar boven gingen rijden.

Naar De Krim

45  49  53

Met een lekker patatje tussendoor…

54

Nog even spelen

59  63

Toen een heel klein stukje rijden in de auto, want we stopten bij Labora

70  72  74

86  89  90

En het druppelde als we in de auto van het een naar het ander reden…verder was het zonnig en droog!

Het was een gezellige dag!

36

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie brief Vervolgstappen: Project Ontwikkeling Onderwijs Texel 30 juni 2016

Informatiebrief Vervolgstappen:  Project Ontwikkeling Onderwijs Texel – Onderwijs Centrum Texel
30 juni 2016
We willen op Texel allemaal goed onderwijs voor onze kinderen voor nu in de toekomst.
Om dit te bereiken heeft de Projectorganisatie Ontwikkeling Onderwijs Texel het ‘Contourendocument Ontwikkeling Onderwijs Texel’ opgesteld. Hierin staan plannen om het onderwijs en de onderwijsvoorzieningen toekomstbestendig te maken. De gemeenteraad deelt deze mening en heeft geld beschikbaar gesteld om deze plannen verder uit te werken. Het Contourendocument kunt u vinden op de website van de scholen en de gemeente.

Kwaliteit verhogen door samenwerken
Het Contourendocument geeft aan hoe we tot kwalitatief en toekomstbestendig onderwijs kunnen komen. Het is nog niet in detail uitgewerkt. In het plan wordt beschreven wat de ambities zijn voor het onderwijs op Texel, zowel in Den Burg als in de buitendorpen. Welke kansen en mogelijkheden zijn er voor kwaliteitsverbetering, onderwijsvernieuwing en samenwerking? Het document gaat ook in op de huisvesting van de basisscholen van Den Burg, het zogenaamde Onderwijs Centrum Texel en hoe dit centrum voornoemde processen kan ondersteunen.

De korte termijn
De komende maanden wordt gewerkt aan de verdere uitwerking van de onderwijskundige samenwerking tussen de basisscholen (in Den Burg en de buitendorpen) onderling en de samenwerking met OSG De Hogeberg. Verder wordt uitgezocht welke juridische, financiële en inhoudelijke aspecten een rol spelen bij het opzetten van een Onderwijs Centrum. Ook wordt verkent of er nog andere partijen kunnen deelnemen aan het project Ontwikkeling Onderwijs Texel. Eind december nemen alle betrokken partijen een definitief besluit over de doorgang van het Onderwijs Centrum Texel.

Bouwen op papier
In januari 2017 wordt gestart met het ‘bouwen op papier’. Eerst het Programma van Eisen en de selectie van de architect, daarna de ontwerpfase (ca. april 2017 – februari 2018). Bij het ‘bouwen op papier’ wordt definitief bepaald wie, hoe, wat en waar. De ingebruikname van het Onderwijs Centrum is naar verwachting schooljaar 2019-2020. Voor het maken van het Contourendocument zijn leerlingen, ouders, medewerkers, maatschappelijke organisaties en TOP (Texels Ondernemers Platform) betrokken. Ook voor het vervolg worden deze groepen uitgenodigd om mee te denken.
Voor nu een goede vakantie!
Namens de Stuurgroep Ontwikkeling Onderwijs Texel,
Gert Jan Veeter
Voorzitter stuurgroep en Voorzitter College van bestuur van Sarkon
De Projectorganisatie Ontwikkeling Onderwijs Texel bestaat uit Scholengroep Texel, Stichting Sarkon, Stichting Kopwerk, Stichting Schooltij, Stichting Samenwerkingsschool, OSG De Hogeberg en de Gemeente Texel.

Groep 1/2/3 naar de boerderij

Gisteren ging groep 1,2 en 3 in het kader van het schoolbrede thema,  met zelfs 10 auto’s op pad naar de boerderij van de familie Smit. Daar hebben wij een kijkje genomen in de stal en hebben lekkere verse melk mogen proeven.

We zijn het land op geweest met Marco Zoetelief en hebben aardappels en suikerbieten gezien en héle kleine worteltjes. Marco toverde suiker uit een suikerbiet!

IMG_2749  IMG_2801

 

Alle ouders die ons naar de boerderij hebben gereden en tijdens de themamiddagen hebben geholpen: Heel hartelijk bedankt!

Nieuwsbrief vrijdag 24 juni 2016

Fancy fair met thema  “Verre reizen”

De voorbereidingen zijn nu in volle gang!

Waar: in en rond de school

Wanneer: dinsdag 12 juli

Tijd: 17.00 – 20.00 uur

Wat : bekijken van werkstukjes in de school,  Rad van avontuur, kinderen groep 7/8 presenteren hun eigen bedrijfjes, heerlijke gerechten o.a. gemaakt door kinderen,  koffie/thee en koek, spelletjes voor jong en oud, malle  foto-shoot, paardje rijden en meer. 

De intekenlijst  hangt! U kunt zich opgeven om een cake , koek of taart te bakken voor de verkoop op de fancy fair.

Om een gezellige koffie hoek te creëren zijn we op zoek naar enkele statafels. Wilt u aan een van de leerkrachten doorgeven wanneer we uw statafel(s) mogen lenen?

Hekwerk

Volgende week of de week erna wordt de omheining bij de school verwijderd en komt het nieuwe hekwerk. Om de werkzaamheden van Tatenhove en ABC precies op elkaar af te stemmen valt niet mee. Het is dus mogelijk dat we een dag of twee geen hek rond de school hebben.

Nieuw meubilair

De laatste dag voor de zomervakantie  zetten we alle tafels en stoelen van groep 3 t/m 8 buiten. Deze worden opgehaald door Europahulp en krijgen een goede bestemming.

Op dezelfde dag komen er nieuwe (gebruikte)  tafels en stoelen van een school uit Den Helder, deze worden gebracht door een verhuisbedrijf . Na de vakantie hebben alle kinderen dezelfde soort tafel en zijn we, vanuit een voorraadje, beter in staat een tafel met de juiste hoogte aan ieder kind  te geven.

We zijn er blij mee!

Studiedag

Vandaag hebben de leerkrachten aan elkaar de groepsresultaten gepresenteerd van de Citotoetsen, en samen geanalyseerd  wat dit voor de aankomende periode, volgend schooljaar, voor ons lesaanbod en ons handelen betekent.

Er zijn met name actiepunten naar voren gekomen v.w.b. de vakgebieden lezen en spelling.

Daarna zijn we  in gesprek gegaan hoe we onze visie op gepersonaliseerd leren vorm willen geven.  Hoe kunnen we de kinderen het beste betrekken bij wat en hoe ze willen leren?

Daarvoor gaan we ons met name richten op de volgende drie oneerwerpen:

1 De leerkracht heeft het kind goed in beeld , denk hierbij bv. aan ons leerlingoverzicht waarin wij naast toets gegevens ook noteren wat belemmerende en stimulerende factoren zijn voor het kind.

2 Het kind heeft zich zelf goed in beeld,  hierbij kunt u denken aan o.a. een kritische werkhouding en het plannen van het eigen werk.

3 De ouders hebben het kind goed in beeld , we kunnen  bv. de klasdeur openen voor ouders juist tijdens schooltijden, om zo de betrokkenheid bij het werk van het kind te verhogen.

Enkele teamleden gaan de plannen verder uitwerken, zodat wij er volgend schooljaar mee aan de slag kunnen.

Muurschildering

Onze conciërge Ben Witte  heeft vandaag samen met zijn zus een prachtig beeld van een eiland op de muur geschilderd.

 IMG_1105 (1) [Desktop Resolutie]  IMG_1106 (1) [Desktop Resolutie]

Binnenkort maakt Ben het af en nadat de rubbertegels zijn gelegd i.v.m. de veiligheid, bevestigd hij ook de handgreepjes waarmee de kinderen  langs de muur kunnen klimmen.  Hartelijk bedankt, Ben! Het wordt geweldig.

Educatieve  apps en meer

Mijn Kind Online, een website van Kennisnet, zet in onderstaande link goede en leerzame apps en sites voor kinderen tussen 4 en 12 jaar op een rij.

http://mijnkindonline.nl/sites/default/files/uploads/125_leerzame_apps_en_websites_0.pdf

Bericht van de OSG

Beste brugklasouders, 

Namens de collega’s van OSG de Hogeberg wil ik u van harte uitnodigen voor de informatieavond over gepersonaliseerd leren waarmee we volgend jaar een start gaan maken. Om u allen in de gelegenheid te stellen om hierbij aanwezig te zijn, kunt u kiezen uit twee momenten: 

–          Dinsdagavond 5 juli van 19.30-21.00 uur

–          Donderdagavond 7 juli van 19.30-21.00 uur 

Beide bijeenkomsten zijn in de aula van de school. We hopen u te mogen ontmoeten op een van de avonden. 

Hartelijke groeten,  Marcella Engbrenghof   rector OSG De Hogeberg

 

Alvast de data van de vakanties schooljaar 2016-2017

Herfstvakantie 17 oktober t/m 21 oktober 2016
Kerstvakantie 26 december t/m 6 januari 2017
Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 24 februari 2017
Paasvakantie 14 april t/m 17 april 2017
Meivakantie incl. koningsdag 24 april t/m 28 april 2017
Bevrijdingsdag   5 mei 2017
Hemelvaart 25 mei t/m 26 mei 2017
Pinkstervakantie   5 juni t/m 9 juni 2017
Zomervakantie 24 juli t/m 1 september 2017

 

Agenda

 

Datum
Pannatoernooi Woensdag 29 juni  13.30 uur
Atletiek ochtend groep 3/4 Vrijdag 17 juni
Studiedag kinderen vrij Vrijdag 24 juni
CJG inloop Maandag 27 juni
Slagbal groep 7/8 Maandag 27 juni
Rapporten mee Vrijdag 1 juli
10 minuten gesprekken Dinsdag 5 en woensdag 6 juli
Fancyfair Dinsdag 12 juli
Kinderen middag vrij Dinsdagmiddag 12 juli
Zomervakantie Maandag 18 juli  start

Hartelijke groeten, Team Vliekotter