De Vliekotter

Samenwerkingsschool De Vliekotter in Oosterend op Texel

Een samenwerkingsschool wat betekent dat?

Vanaf schooljaar 2012-2013 zijn de PCBS De Akker en openbare basisschool De Jacob Daalder gefuseerd en zijn wij gaan samenwerken in één schoolgebouw.  Alle kinderen uit Oosterend en omgeving zijn welkom op onze school. Er bestaat ruimte om uiting te geven aan zowel de openbare als aan de christelijke identiteit. Dit gebeurt in alle groepen met hun eigen leerkracht aan de hand van een methode.

In oktober 2014 hebben wij onze intrek genomen in de prachtig verbouwde locatie aan de Vliestraat waar we beschikken over een onder- en bovenbouw hal voor podium, techniek, constructie, computers en zelfstandige werkplekken.

Frisse school

We zijn in het bezit van een uniek klimaatbeheerssysteem voor het verwarmen, verkoelen en ventileren van onze klaslokalen. De ingebouwde CO2 -melder zorgt dat de hoeveelheid CO2 nooit boven de toegestane norm komt. Verder regelt de aanwezigheidsdetector dat het licht en de kachel alleen branden als het echt nodig is en maakt het systeem slim gebruik van de zonwering om zo optimaal van de zonnewarmte te profiteren.

De groepen

We starten dit schooljaar met 88 leerlingen.  De acht leerjaren zijn verdeeld over vier combinatiegroepen, nl. groep 1/2  met 21 kinderen, groep 3/4 met 28 kinderen, groep 5/6 met 17 kinderen en groep 7/8 met 22 kinderen.  We werken met een enthousiast team van zo’n 10 leerkrachten.  Kinderen uit groep 3 t/m 8 krijgen twee keer per week gym van onze vakleerkracht bewegingsonderwijs. De kleuters gymmen met de eigen leerkracht op dinsdag en na de herfstvakantie ook op vrijdagochtend in de Bijenkorf. De vakleerkracht voor muziek komt met alle groepen om de week zingen. Dit schooljaar mogen de kinderen van groep 5 én 6 onder begeleiding van muziekdocenten een instrument leren bespelen.

 

Ons onderwijs

De Vliekotter is een samenwerkingsschool waar kinderen en leerkrachten de ruimte krijgen om naast de basisvaardigheden, de benodigde vaardigheden voor de 21 st eeuw te kunnen ontwikkelen. Wat zijn dat voor vaardigheden?  Samenwerken, kennisconstructie, probleemoplossend denken, gebruik van ICT bij het leren, planmatig werken, mondelinge en schriftelijke communicatie, ondernemerschap, creatief denken en een onderzoekende houding.

De wereld verandert en daarmee verandert ook de opdracht die de maatschappij aan het onderwijs geeft. Zo hoort het ook, want onze school leidt kinderen op voor de wereld van morgen. Natuurlijk is leren lezen, schrijven en rekenen nog steeds heel belangrijk en daarom besteden wij daar veel aandacht en tijd aan.

We doen een duurzame investering als we kinderen ook leren omgaan met verschillende devices, zoals computers, chromebooks en ipads en met de informatie die ze daarmee kunnen vergaren.

Een belangrijke opdracht aan de school is dan ook: leer kinderen “leren”, dan leer je ze ook hoe ze zich kunnen aanpassen aan de wereld van morgen! In ons onderwijs willen we rekening houden met verschillen in leertempo, leerwijze en talenten.

Schoolgids

We nodigen u van harte uit een kijkje te nemen op deze website, waar u onze nieuwsbrieven en actuele informatie uit de groepen kunt lezen en bekijken.

Scholen op de kaart

Wilt u weten hoe onze school bekend is bij  de Inspectie, ouders en het Ministerie van Onderwijs? Kijk op www.scholenopdekaart.nl en u vindt o.a. informatie over de resultaten, de ontwikkeling van de school, het schoolklimaat.

Hartelijke groet, team Vliekotter